Lazdukalna bibliotēka

Navigation

Bibliotēkas vēsture


Lazdukalna bibliotēka

Lazdukalna bibliotēka, toreiz Lazdukalna ciema bibliotēka dibināta 1967. gadā. Pirmais ieraksts bibliotēkas fondu summārās uzskaites grāmatā veikts 1967. gada 17. maijā. Diemžēl arhīvos nav saglabājies Ciema izpildkomitejas sēdes lēmums par bibliotēkas dibināšanu, tāpēc par oficiālo bibliotēkas dibināšanas laiku pieņemts uzskatīt 1967. gada 1. septembri, kā tas ir atzīmēts bibliotēkas pasē. Bibliotēka no tās atvēršanas līdz 1969. gadam atradās Rūbānu sādžā, tagadējās Anckina Jāzepa mājās, te toreiz atradās arī ciema izpildkomiteja.. Kad 1969. gadā tiek nodota ekspluatācijā jaunā ciema izpildkomitejas ēka Beņislavā, te telpas ir paredzētas arī bibliotēkai tā no šī laika līdz mūsdienām bibliotēka ir radusi mājvietu šajā ēkā. 2006. gadā atremontējot bibliotēkai kaimiņos esošas pasta telpas tiek atremontēts koridors un izveidota invalīdu nobrauktuve, no tā iegūst arī bibliotēka, jo tā kļūst pieejama invalīdiem ar kustību traucējumiem. 2007. gadā tiek veikts bibliotēkas telpu eiroremonts līdz ar to bibliotēka iegūst jaunu veidolu.

Bibliotekāri:
1) Terēzija Petuka (tagad Maslovska) no 1967. gada jūlija - 1970. g. augustam
2) Brigita Kivkucāne (Boževniece) 1970.g. augusta -1972.g.jūnijam
3) Anna Štekele (dzimusi Anča) 1972.g. jūnija – 1974. g. maijam
4) Terēzija Maslovska (dzimusi Petuka) 1974.g. jūlija -1975. gada februārim
5) Marta Ivanova (dzimusi Pugača) 1975.g. jūnija – 1981.g. aprīlim
No 1981.g. aprīļa līdz 1981. gada augustam bibliotēka slēgta, jo nav bibliotekāra
6) Ligita Zaharāne (tagad Kalnēja) no 1981. gada augusta - 1988. gada septembrim
7) Vija Ločmele no 1981. gada septembra – 1992. gada jūnijam
8) Ligita kalnēja (dzimusi Zaharāne) no 1992. gada jūnija – tagad.

Sasniegumi un aktualitātes:

 • 1986. gadā bibliotēka starp rajona ciemu bibliotēkām izcīna 1. vietu sociālistiskajā sacensībā un iegūst tiesības uz gadu uzglabāt vimpeli „Bibliotēka - sociālistiskās sacensības uzvarētāja”
 • 1988. gadā bibliotēkai tiek piešķirts „Teicama darba bibliotēkas” nosaukums
 • Ar 1991. gadu bibliotēka no rajona centralizētās sistēmas pāriet pagastu aprūpē.
 • No 1992. gadā sakarā ar naudas deficītu pagasta bibliotēkas bibliotekāra darba slodzi tiek samazināta uz pusi, bibliotēka atvērta nedēļā trīs dienas: Otrdien, trešdien, ceturtdien. 1994. gada novembrī bibliotekārei atkal tiek atjaunota pilnā darba slodze un bibliotēka atvērta pilnu darba nedēļu.
 • 2007. gadā tiek veikts bibliotēkas telpu eiroremonts, bibliotēka iegūst jaunu izskatu, ir uzlabota apkures sistēma. Remontam iztērēti 7842.00Ls
 • 2008. gadā bibliotēka iegūst 1. vietu konkursā „Labākā pagasta bibliotēka”
 • 2008. gadā Bibliotekāre neklātienē beidz Latvijas Kultūras koledžas Bibliotēkzinātnes un informātikas nodaļu un iegūst pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu bibliotēku informācijas speciālistu kvalifikācijā
 • 2010. gadā Lazdukalna pagastam pievienojoties Rugāju novadam bibliotēka tiek pārdēvēta par Lazdukalna bibliotēku un kļust par vienu no četrām novada bibliotēkām.
 • 2009. gada 26. janvārī bibliotēka iziet akredāciju Saņemot Akreditācijas apliecību Nr. 515., un saņem vietējās nozīmes bibliotēkas statusu uz pieciem gadiem  - līdz 2014. gada janvārim.
 • 2012. gadā bibliotēkas vadītāja saņem Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrības balvu konkursā "Pagasta bibliotekārs - gaismas nesējs" (Latgales reģiona uzvarētāja) Latgales reģionālās televīzijas videomateriāls.
 • 2012. gadā vasarā bibliotēka piedalās "Trešā tēva dēla" un papīrfabrikas "Līgatne"izsludinātajā makulatūras vākšanas akcijā "Bibliotēka man, es bibliotēkai" un starp Latgales zonas 19 bibliotēkām, kas piedalās akcijā, izcīna 3. vietu savācot 3869 kilogramus makulatūras, līdz ar to iegūstot 19,3 kilogramus jauna papīra.
 • Fonds: 1967. gada beigās 387 iespieddarbi; 2008. gada beigās 6495 iespieddarbi.