Lazdukalna bibliotēka

Navigation

NOVADPĒTNIECĪBA

 

Novadpētniecības materiāli bibliotēkā sakārtoti


Mapēs:

 • Vispārīgas ziņas par Lazdukalna pagastu;
 • Cilvēki Lazdukalnā;
 • Eiropas Savienības karogs ienāk Lazdukalnā;
 • Arhitektūras pieminekļi un aizsargājamās dabas teritorijas Lazdukalna pagastā; 
 • Eglaines pamatskola ( mapē apkopoti arī materiāli par visā skolām, kas kādreiz bijušas pagasta teritorijā);
 • Augustovas baznīca;
 • Bibliotēkas vēsture;
 • Dzelzceļa līnija Sita –Burzova;
 • Represētie Lazdukalna pagasta teritorijā;
 • LTK veterāni dzīvojoši Lazdukalna pagasta teritorijā;
 • Kapsētas Lazdukalna pagasta teritorijā;
 • Krucifiksi Lazdukalna pagasta teritorijā;
 • Beņislavas etnogrāfiskais ansamblis;
 • Hokejs Lazdukalnā
 • Lazdukalna pagastā savāktie folkloras materiāli;
 • Arī tas ir Lazdukalns;
 • Z.s. „Saipetnieki” senlietu kolekcija;
 • Lazdukalna pasta nodaļa;
 • Senioru deju kopa „Tonuss”;
 • Sieviešu vokālais ansamblis „Sonāte”;
 • Piemineklis Nacionālajiem partizāniem Slavītos;
 • Lubānas mitrājs;
 • Dzejnieki Lazdukalnieši;
 • Rugāju novads;
 • Rehabilitācijas centrs „Neatkarība Balt”Lazdukalnā;
 • Amatierteātris "Zibšņi"
 • Rugāju novada izdevums Kurmenīte 2009.-2021.g. jūnijs (trīs mapēs)
 • Balvu novads
 • Dienas aprūpes centrs Beņislavā

Novadnieki:

 • Profesors, medicīnas zinātņu doktors , vokālists Jānis Kļaviņš;
 • Fizioģeogrāfs, ģeofiziķis, matemātikas profesors, rakstnieks Reinholds – Voldemārs Putniņš ( pseidonīms Vitolds Virsnis);
 • Dzejnieks Augusts Eglājs;
 • Pilsoņu un LTK dalībnieks ģenerālleitinants Jānis Dzenītis;
 • Ievērojamas personas dzimušas un dzīvojušas Lazdukalna pagastā;
 • Militārais darbinieks Valdis Matīss;
 • Dzejniece Konstance Beņislavska un Beņislavsku dzimta;
 • Novadniece, dzejniece, rakstniece Vija Laganovska
 • Dzejniece, novadniece Broņislava Mārtuževa

Mēs lepojamies:

 • Robežsardzes leitinants Valdis Bikovskis;
 • Adītājs Andrejs – Alfrēds Čakāns;
 • Dziedātāja Aina Boža;
 • Žurnāliste Lolita Lūse;
 • „Kardināls” –Ainārs Bukšs
 • Skolotāja, dzejas vārsmu rakstītāja Rasma Zuša;
 • Pagasttiesas priekšsēdētāja, dzejas vārsmu rakstītāja Anita Gavare;
 • Cilvēki, ar kuriem lepojamies;
 • Balvu rajona sieviešu biedrības „Rudzupuķe” vadītāja Maruta Paidere;
 • Pagasta novadpētnieks Leonards Rakickis, viņa darbība un daiļrade;
 • Novadniece – Vienīgā spēkmeitene Baltijā Jolanta Logina

Bibliogrāfiskais rādītājs:

 • Padomju saimniecības "Lazdukalns" vēsture.

un albūmos:

 • P.s. „Lazdukalns” vēsture;
 • Beņislavas kora vēsture;
 • Lazdukalna ciema izpildkomitejas vēsture;
 • 4 albūmi par tradīcijām Lazdukalnā 20. gs. 70. – 80. gados.
 • Senās fotogrāfijas