Lazdukalna bibliotēka

Novadpētniecība

Novadpētniecības materiāli bibliotēkā sakārtoti-
Mapēs:

    Vispārīgas ziņas par Lazdukalna pagastu;
    Cilvēki Lazdukalnā;
    Eiropas Savienības karogs ienāk Lazdukalnā;
    Arhitektūras pieminekļi un aizsargājamās dabas teritorijas Lazdukalna pagastā;
    Eglaines pamatskola ( mapē apkopoti arī materiāli par visā skolām, kas kādreiz bijušas pagasta teritorijā);
    Augustovas baznīca;
    Bibliotēkas vēsture;
    Dzelzceļa līnija Sita –Burzova;
    Represētie Lazdukalna pagasta teritorijā;
    LTK veterāni dzīvojoši Lazdukalna pagasta teritorijā;
    Kapsētas Lazdukalna pagasta teritorijā;
    Krucifiksi Lazdukalna pagasta teritorijā;
    Beņislavas etnogrāfiskais ansamblis;
    Hokejs Lazdukalnā
    Lazdukalna pagastā savāktie folkloras materiāli;
    Arī tas ir Lazdukalns;
    Z.s. „Saipetnieki” senlietu kolekcija;
    Lazdukalna pasta nodaļa;
    Senioru deju kopa „Tonuss”;
    Sieviešu vokālais ansamblis „Sonāte”;
    Piemineklis Nacionālajiem partizāniem Slavītos;
    Lubānas mitrājs;
    Dzejnieki Lazdukalnieši;
    Rugāju novads;
    Rehabilitācijas centrs „Neatkarība Balt”Lazdukalnā;
    Amatierteātris "Zibšņi"

Novadnieki:

    Profesors, medicīnas zinātņu doktors , vokālists Jānis Kļaviņš;
    Fizioģeogrāfs, ģeofiziķis, matemātikas profesors, rakstnieks Reinholds – Voldemārs Putniņš ( pseidonīms Vitolds Virsnis);
    Dzejnieks Augusts Eglājs;
    Pilsoņu un LTK dalībnieks ģenerālleitinants Jānis Dzenītis;
    Ievērojamas personas dzimušas un dzīvojušas Lazdukalna pagastā;
    Novadnieki: dzejniece Konstance Beņislavska un Beņislavsku dzimta;
    Militārais darbinieks Valdis Matīss;
    Dzejniece Konstance Beņislavska un Beņislavsku dzimta.

Mēs lepojamies:

    Robežsardzes leitinants Valdis Bikovskis;
    Adītājs Andrejs – Alfrēds Čakāns;
    Dziedātāja Aina Boža;
    Žurnāliste Lolita Lūse;
    „Kardināls” –Ainārs Bukšs
    Skolotāja, dzejas vārsmu rakstītāja Rasma Zuša;
    Pagasttiesas priekšsēdētāja, dzejas vārsmu rakstītāja Anita Gavare;
    Cilvēki, ar kuriem lepojamies;
    Balvu rajona sieviešu biedrības „Rudzupuķe” vadītāja Maruta Paidere;
    Pagasta novadpētnieks Leonards Rakickis, viņa darbība un daiļrade;
    Novadniece – Vienīgā spēkmeitene Baltijā Jolanta Logina;

Bibliogrāfiskais rādītājs:

    Padomju saimniecības "Lazdukalns" vēsture.

un albūmos:

    P.s. „Lazdukalns” vēsture;
    Beņislavas kora vēsture;
    Lazdukalna ciema izpildkomitejas vēsture;
    4 albūmi par tradīcijām Lazdukalnā 20. gs. 70. – 80. gados.