Lazdukalna bibliotēka

"Gabaliņš no sirds..." - Lucijas Zariņas darināto apsveikumu izstāde