Lazdukalna bibliotēka

Navigation

PUBLIKĀCIJAS

empty placeholder

„Rūķīšu“ nami modernas velotrases malā

Laikraksts Latvietis Nr. 666, 2021. g. 8. sept.

„Rūķīšu“ nami modernas velotrases malā. Rugāju novada veiksmes stāsti

Šajos divos vecajos pagastos ir četras baznīcas un četras bibliotēkas. Būdama grāmatniece, nevaru nepieminēt, ka bibliotekāre Ligita Kalnēja pat izpelnījusies lauku bibliotēku Gaismas nesējas titulu. Ne jau bez entuziastu palīdzības tapis arī vietējais novadpētniecības muzejs. Un tajā, ja vien nospraustais maršruts mūs uzstājīgi neaicinātu tālāk, es cītīgi varētu izpētīt visu novada ievērojamāko ļaužu vārdus. Tas nu jāatliek uz citu reizi...

Lasiet rakstu ŠEIT


empty placeholder

Grāmatas gaida lasītājus

2020/07/31, Kurmenīte

Lazdukalna bibliotēka gaida čaklos Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas lasītājus. Šogad izlasāmo grāmatu kolekcija sastāv no 30 grāmatām, katrai vecuma grupai jāizlasa un jānovērtē 6 grāmatas.

Raksts pieejams ŠEIT

 

Lasīt tālāk...


empty placeholder

Aizvadīts Skaļās lasīšanas fināls

Vaduguns 21. maijs 2019

18.maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pulcējās 30 labākie reģionu konkursu uzvarētāji Skaļās lasīšanas konkursā. Pavisam šajā konkursā piedalījās 11 tūkstoši dalībnieku. 

Raksts pieejams ŠEIT

Lasīt tālāk...

empty placeholder

Atskatoties uz 2017. gadu Rugāju novadā

2018/01/31, Kurmenīte

Lazdukalna pagasta 1. bibliotēka, toreiz Lazdukalna ciema bibliotēka, dibināta 1967. gadā. Pirmais ieraksts bibliotēkas fondu summārās uzskaites grāmatā veikts 1967. gada 17. maijā, taču 2017. gadā Lazdukalna bibliotēka atzīmēja 50 gadu pastāvēšanas jubileju.

Lasīt rakstu ŠEIT 


empty placeholder

Lazdukalna bibliotēkai - 50

“KURMENĪTE” 2017. gada septembris

Šķirstot bibliotēkas vēstures lappuses neviļus nākas aizdomāties par visu notikušo… Un laikam piemērotākās ir svētku reizes, kad gribas griezt laika ratu atpakaļ, arī šoreiz… Lazdukalna pagasta 1. bibliotēka, toreiz Lazdukalna ciema bibliotēka, dibināta 1967. gadā. Pirmais ieraksts bibliotēkas fondu summārās uzskaites grāmatā veikts 1967. gada 17. maijā. Diemžēl arhīvos nav saglabājies ciema izpildkomitejas sēdes lēmums par bibliotēkas dibināšanu, tāpēc par oficiālo bibliotēkas dibināšanas laiku pieņemts uzskatīt 1967. gada 1. septembri, kā tas ir atzīmēts bibliotēkas pasē. Bibliotēka no tās atvēršanas līdz 1969. gadam atradās Rūbānu sādžā, tagadējās Anckina Jāzepa mājās, kur tolaik atradās arī ciema izpildkomiteja. Kad 1969. gadā ekspluatācijā tika nodota jaunā ciema izpildkomitejas ēka Benislavā, tur piešķirtas telpas arī bibliotēkai. No tā laika līdz mūsdienām bibliotēka te radusi savu tagadējo mājvietu. 2006. gadā, atjaunotas bibliotēkai kaimiņos esošas pasta telpas un veikts remonts koridorā, izveidota invalīdu nobrauktuve. Līdz ar to bibliotēka kļuva pieejama arī invalīdiem ar kustību traucējumiem. Gadu vēlāk bibliotēkas telpās veikts eiroremonts un bibliotēka iegūst jaunu veidolu – mājīgas un gaišas telpas.

Raksts pieejams ŠEIT


empty placeholder

Novadu gaismas pilis cer uz atbalstu

La.lv 19. marts 2013

Par šo piešķīrumu sevišķi priecīga ir Lazdukalna bibliotēkas vadītāja Ligita Kalnēja Rugāju novadā. Grāmatu iepirkumam pašvaldība šogad atvēlējusi 600 latu, un šai rocībā viņa nevarētu iekļaut jaunu atlantu, mākslas un fotoalbumu iegādi, arheoloģisku ceļvedi, par kuru Lazdukalna bibliotēkā liela interese. “Vienas šādas grāmatas cena ir aptuveni 20 latu. Par šo naudu varu nopirkt četras piecas pieprasītākas grāmatas. Tāpēc valsts atbalsts ir ārkārtīgi vajadzīgs, lai mēs varētu iegūt augstvērtīgus izdevumus,” saka L. Kalnēja.

Par pašvaldības piešķirto finansējumu viņa vispirms pērk latviešu oriģinālliteratūru, bērnu literatūru, bet pēc tam nozaru literatūru plašam lasītāju lokam – par puķu audzēšanu, adīšanu, psiholoģiju, mājlopu kopšanu, pavārmākslu, dažādu pasaules valstu ceļvežus.

Liels palīgs krājuma veidošanā ir arī ikgadējais valsts finansētais grāmatu piešķīrums Bērnu un jauniešu žūrijai un arī Rugāju novada bibliotēku pavasaros rīkotās ziedošanas akcijas, kuru laikā cilvēki dāvina grāmatas.

Raksts pieejams ŠEIT


empty placeholder

PAGASTA BIBLIOTEKĀRS-GAISMAS NESĒJS

LATVIJAS NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS ATBALSTA BIEDRĪBA

"Pagasta bibliotekārs - gaismas nesējs" 

Konkursu “Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” jeb lasītāju balvu un atzinību saviem bibliotekāriem Biedrība rīkoja ik gadu no 2007. līdz 2017. gadam. Tas bija īpaši Latvijas mazo gaismas piļu darbiniekiem veltīts pasākums, lai novērtētu viņu darbu un veikumu savā pagastā un pievērstu visas Latvijas uzmanību pozitīviem, iedvesmojošiem notikumiem reģionus. Katru gadu balvu saņēma četri līdz pieci bibliotekāri - viens no katra Latvijas reģiona: Rīgas, Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales.“Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” bija pozitīvs un sirsnīgs notikums ne vien bibliotekāru vidē, bet visā Latvijā. Tas novērtēja līdzcilvēku darbu un motivēja sabiedrību labākas Latvijas veidošanā.

Lasiet rakstu ŠEIT


empty placeholder

Bibliotēka aiz bibliotēkas: 15.bibliotekāru konference

Ludzas Novada vēstis 2012. GADA 30. APRÎLIS

Konferences laikā bija pasniegtas balvas konkursa „Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs!” uzvarētājiem. No Latgales reģiona tā bija Ligita Kalnēja, Rugāju novada Lazdukalna bibliotēkas vadītāja.

Raksts pieejams ŠEIT

Lasīt tālāk...

empty placeholder

Jau sesto gadu pasniedz balvas „Gaismas nesējiem”

Lursoft 2012. gada 11. aprīlis

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība (LNB Atbalsta biedrība) jau sesto gadu izsludināja konkursu „Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs”.

Tā ir iespēja lasītājiem pateikt paldies saviem bibliotekāriem par radošu, pašaizliedzīgu un aizrautīgu darbu, lai bibliotēkas veidotu par mazām gaismas pilīm savos pagastos – izglītības, kultūras un sabiedriskajiem centriem, kas pulcē ap sevi dažādu vecumu un interešu iedzīvotājus.

Šogad konkursam saņemts rekordliels pieteikumu skaits vairāk kā 50 pieteikumi. Visaktīvākie pieteicēji bijuši Vidzemes un Zemgales reģionos.

Raksts pieejams ŠEIT


empty placeholder

Radīta lietotāju daudzumam atbilstoša vide lasītavā un paplašināts piedāvāto pakalpojumu klāsts

Balvu rajona partnerība 11 Jūnijs 2012

Rugāju novada dome realizēja projektu Nr. 11-07-LL04-L413204-000013 „Inventāra iegāde Lazdukalna bibliotēkai pagasta iedzīvotājiem piedāvāto pakalpojumu attīstībai un pilnveidošanai”. Projekta mērķis - radīt mūsdienīgu un lietotāju daudzumam atbilstošu vidi lasītavas zonā, paplašināt piedāvāto pakalpojumu klāstu informācijas iegūšanai un saturīga brīvā laika pavadīšanai bērniem un citiem interesentiem, iegādājoties jaunu modernu aprīkojumu un mēbeles lasītavai.

Projekta kopējās izmaksas 610,00 Ls ELFLA nodrošināja 90% finansējumu jeb Ls 450, pašvaldība nodrošināja līdzfinansējumu10% apmērā –50,00 Ls un sedza projekta neattiecināmos izdevumus jeb PVN likmi- 110,00 Ls.

Projekta ieguvumi - atrisinājusies problēma par lasītāju vietām bibliotēkā, tagad pēcpusdienās, kad bibliotēku apmeklē visvairāk bibliotēkas lietotāju ir pietiekošs vietu skaits lasītavā, lai lasītu presi, meklētu vajadzīgo informāciju literatūrā. Turpmāk izmantojot iegādātās modernās tehnoloģijas būs iespēja pilnveidot bibliotēkā notiekošo pasākumu kvalitāti, dažādojot uzskates formas. Tā visa rezultātā ieguvējas būs ģimenes ar bērniem. Pieaugot bērnu interesei par bibliotēkas brīvā laika pavadīšanas piedāvājumiem, bērni vairāk uzturēsies bibliotēkā līdz ar to tiks novērsta bērnu bezmērķīga klaiņošana pa daudzdzīvokļu māju pagalmiem. Bibliotēkā bērni atradīsies drošībā, pieskatīti un nodarbināti.

Raksts pieejams ŠEIT


empty placeholder

LNB Atbalsta biedrība pasniedz balvas Gaismas nesējiem

KDi 11. aprīlis, 2012

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Atbalsta biedrība jau sesto gadu pasniegusi balvas Pagasta bibliotekārs - Gaismas nesējs.

Balvu Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs saņem pieci bibliotekāri no katra Latvijas reģiona - Rīgas, Vidzemes, Zemgales, Kurzemes, Latgales.

Šī gada konkursa uzvarētāji un balvas Pagasta bibliotekārs - Gaismas nesējs saņēmēji ir Dace Kalniņa, Saldus novada Ošenieku bibliotēka (Kurzemes reģions), Aina Ezergaile, Iecavas novada Zorģu bibliotēka (Zemgales reģions), Rota Donska, Limbažu novada Katvaru pagasta Pociema bibliotēka (Vidzemes reģions), Ligita Kalnēja, Rugāju novada Lazdukalna bibliotēka (Latgales reģions) un Sanda Zālamane, Ķekavas novada Ķekavas pagasta bibliotēka (Rīgas reģions).

Raksts pieejams ŠEIT