Lazdukalna bibliotēka

Zīmēt ar diegu - Vijas Ločmeles izšūtās kartiņas