Lazdukalna bibliotēka

Eglaines pamatskolas 1. un 2. klases skolēnu pirmā iepazīšanās ar bibliotēku