Lazdukalna bibliotēka

Pakalpojumi

Visiem Lazdukalna bibliotēkas apmeklētājiem pieejami šādi bezmaksas pakalpojumi:

 •     informācija par bibliotēkas krājumiem, nodaļām un bibliotēkas lietošanas noteikumiem;
 •     iespieddarbu un citu bibliotēku krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās;
 •     uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu, statistisko datu krājumu u.c. izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā;
 •     informācijas avotu meklēšanas līdzekļi - elektroniskais katalogs, novadpētniecības datubāzes u.c.;
 •     datorpakalpojumi - internets, ofisa programmas, autorizētās tiešsaistes datubāzes u.c.;
 •     iespēja pieslēgties bezvadu interneta tīklam;
 •     tematiskas, bibliogrāfiskas un faktogrāfiskas uzziņas;
 •     bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi;
 •     bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu pasūtināšana no citām bibliotēkām
 •     ekskursija pa bibliotēku, iepazīstoties ar bibliotēkas struktūru, piedāvātajiem pakalpojumiem un informācijas resursiem
 •     uzziņas, konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām