Lazdukalna bibliotēka

Kontaktinformācija

     Bibliotēkas vadītāja: Ligita Kalnēja

   Adrese: Bērzu iela-6, Beņislava, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, LV-4577

   Telefons: darba mob. 26320857

   e-pasts: lazdukalnabiblioteka(at)inbox(dot)lv

Seko jaunumiem bibliotēkā arī   twitter.com/Lazd_biblioteka