Lazdukalna bibliotēka

Navigation

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020

Aizvadīti lielie lasīšanas svētki 2020

2021 gada 30. martā tiešsaistē Latvijas Nacionālā bibliotēkas (LNB) studijā notika LNB lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020" apbalvošanas ceremonija. Pirmajiem digitālajiem "Lielajiem lasīšanas svētkiem" – gadu ilgušā lasīšanas maratona noslēguma pasākumam – līdzi sekoja vairāk nekā 2000 ieinteresēti dalībnieki no Latvijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Spānijas, Brazīlijas, ASV un citām valstīm.

Spiediet uz video, lai to noskatītos!

Savus lasītājus, kaut arī attālināti, uzrunāja autori, tulkotāji un izdevēji, kuru grāmatas izvirzījās katras no piecu vecumgrupu trīs visaugstāk vērtēto grāmatu sarakstā. Pavisam 13 tūkstoši lieli un mazi lasītāji pauda savu sajūsmu un pārdomas par izlasīto, simtiem, pat tūkstošiem lielisku vārdu tika nosūtīti autoriem, tie sajūsmināja un aizkustināja rakstniekus. Ir vērts rakstīt un māksliniekiem ilustrēt, tulkotājiem tulkot un izdevējiem izdot arvien jaunas un jaunas grāmatas, jo lasītāju kopiena ir liela –  tā mainās, bet tomēr pastāv un attīstās.

Pirms 20 gadiem, iesākot lasīšanas programmu, trūka līdzvērtīgu oriģinālliteratūras darbu tulkotajiem, ko piedāvāt latviešu lasītājiem. Pašmāju autoru bilžu grāmatām bija plāni vāki, tās bija brošētas burtnīciņas, par ilustrāciju kvalitāti bija grūti izteikties. Tolaik godalgotās vietas ieguva vien dažas oriģinālliteratūras grāmatas. Dalībnieki programmā bija 1/3 zēnu un 2/3 meiteņu. Šobrīd procentuālā attiecība ir 40% un 60%. Šķiet, panākums niecīgs, taču tiek pakāpeniski risināta problēma, kas traucē zēniem būt tikpat sekmīgiem kā meitenēm, jo viņu lasītprasmes rādītāji krietni atpaliek. Tāpat pamazām pieaug ļoti labu lasītāju skaits no 2,9% 15 gadu vecumā gadsimta sākumā līdz 4,8% 2018. gadā, kā tas fiksēts  starptautiskajos lasītprasmes pētījumos. Daļu nopelnu noteikti var pieskaitīt "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" ilgtermiņa darbībai.

Slavenais britu rakstnieks Nīls Geimens ir teicis: "Vienkāršākais veids, kā izaudzināt izglītotus bērnus (cilvēkus), ir iemācīt lasīt un atklāt, ka lasīšana ir patīkama izklaide. Vienkārši atrodiet grāmatas, kas viņiem patīk, dodiet pieeju šīm grāmatām un ļaujiet tās izlasīt". 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas vērtējums ir patiešām svarīgs rādītājs, jo top jaunas grāmatas un tām aug lasītāji. Programmas uzdevums ir palīdzēt satikties grāmatām un to lasītājiem, nodrošināt piekļuvi nesen izdotām grāmatām un ar pozitīviem stimuliem rosināt lasītāju kopienas veidošanos un komunicēšanu kā Latvijā 604 bibliotēkās un skolās, tā arī 68 latviešu diasporas centros 29 pasaules valstīs; tādi bijuši aptvēruma rādītāji 2020. gadā – 672 bibliotēkas un skolas. Svētkos suminājām visus dalībniekus, bet jo īpaši čaklākos bibliotekārus un skolotājus, brīvprātīgos palīgus latviešu diasporas centros. Atzinību saņēma:

  • Balvu Centrālā bibliotēka par aktīvu iesaistīšanos un vislielāko dalībnieku skaitu lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020"
  • Suntažu vidusskolas bibliotēka par nenogurstošu vecāku iesaisti lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020"
  • Kuldīgas Galvenā bibliotēka par regulāru sadarbību ar visām pilsētas izglītības iestādēm lasīšanas aktivitāšu  un nodarbību organizēšanā  lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020"
  • Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas bibliotēka par izcilu prasmi iesaistīt jauniešus lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020"
  • Ziemeļvalstu diasporas izglītības un kultūras grupa, Stokholmas latviešu skola, Luksemburgas Eiropas skola, Vīnes latviešu skola "Kalniem pāri", Latviešu bērnu skola Nīderlandē "Diegabiksis" un pateicība arī pārējiem diasporas centriem par latviešu valodas neatlaidīgu stiprināšanu un lasītprieka rosināšanu, aktīvi darbojoties Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā.  

"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" īstenošanu un Lielo lasīšanas svētku norisi atbalsta LR Kultūras ministrija, organizē Latvijas Nacionālā bibliotēka kopā ar reģionālajām bibliotēkām un katras lokālās žūrijas dvēseli – skolotāju vai bibliotekāru, kurš uzņēmies šo svarīgo pienākumu, lai grāmatu lasīšanai latviešu valodā būtu nākotne.    

*Informācija izgūta no Latvijas Nacionālās Bibliotēkas