Lazdukalna bibliotēka

Navigation

AKTUALITĀTES

Bibliotēka saņem Latvijas Nacionālās bibliotēkas grāmatas.

2021. gada vasarā kļuva zināms, ka Ministru kabinets izskata Kultūras ministrijas iesniegto rīkojuma projektu “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (LNB) vērtīgo grāmatu iepirkuma programmas publiskajām bibliotēkām īstenošanai, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz kultūras nozari. Atbalsts nodrošināja finansējumu programmas “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām” īstenošanai 300 000 eiro apmērā jau otro gadu pēc kārtas. Iepirkumam tika pieteiktas 791 grāmata no 45 izdevējiem gan kā fiziskas, gan kā juridiskas personas, kas nodarbojas ar izdevējdarbību Latvijā.

Latvijas valsts finansētā un LNB īstenotā projekta “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām” ietvaros arī šajā gadā ir vairāki ieguvumi – atbalstīta grāmatniecības nozares izdevējdarbība, tostarp grāmatu autori, ilustratori un tulkotāji, pēc ekspertu ieteikuma, papildināti Latvijas publisko bibliotēku krājumi ar augstvērtīgiem pēdējo trīs gadu laikā izdotiem izdevumiem, iepriecināts lasītājs, saglabājot un pilnveidojot savstarpējo saikni izdevējs – rakstnieks – lasītājs, kā arī veicināta augstvērtīgas literatūras un kvalitatīvas rakstniecības pieejamība, novērtēts – izglītots, domājošs lasītājs.

Programmas ietvaros iegūtie jaunieguvumi rodami arī Lazdukalna bibliotēkā. Bibliotēka ir saņēmusi  38 grāmatas par kopējo summu 371.45  eiro vērtībā. Lasošajiem iedzīvotājiem vēlam nenogurstošu lasītprieku un lasītgribu, satiekot savu bibliotekāru un ierasto grāmatu vidi, kas allaž liek smaidīt, iet gaismas un pašatklāsmes virzienā