Lazdukalna bibliotēka

Navigation

AKTUALITĀTES

No 1.marta Lazdukalna bibliotēkā pieejami visi klātienes pakalpojumi

No 2022.gada 1.marta Lazdukalna bibliotēkā ikvienam apmeklētājam pieejami visi bibliotēkas piedāvātie klātienes pakalpojumi: informācijas resursu pieņemšana / izsniegšana, datorpakalpojumi, informācijas resursu izmantošana uz vietas bibliotēkā u.c. Pakalpojumi tiek sniegti, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

2022. gada 1. martā spēku zaudē Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojums “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru tika noteikti pasākumi epidemioloģiskās krīzes pārvārēšanai, tostarp ierobežojumi bibliotēku darbībai. Vienlaikus 2022. gada 15. februārī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.127 “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai””.

Līdz ar to no 2022.gada 1.marta tiek atcelta vai mīkstināta lielākā daļa ierobežojumu bibliotēku darbībai:

  • Apmeklētājiem (izņemot no vienas mājsaimniecības) un darbiniekiem savstarpēji jāievēro 2 metru distance;
  • Bibliotēkas iekštelpās gan darbiniekiem, gan apmeklētājiem jālieto medicīniskās sejas maskas vai FFP-2 respiratori, nosedzot muti un degunu (izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam);
  • Bibliotēkas apmeklētājiem nav jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, izņemot, lai piedalītos bibliotēkas organizētos publiskos pasākumos (konferencēs, semināros, tikšanās ar literātiem u.tml.).