Upītes bibliotēka

AKTUĀLI

No 25.06.2020. līdz 23.07.2020. bibliotēka  nestrādā.

Bibliotēkas vdītāja atvaļinājumā. Nepieciešamības gadījuma zvanīt 22468944.

 

 

Turpinot darbu pie COVID-19 izplatības ierobežošanas un seku novēršanas,

Ministru kabinets ir pagarinājis ārkārtējās situācijas termiņu līdz 12. maijam.

Informācija saistībā ar izsludināto ārkārtējo situāciju valstī

Sakarā ar COVID-19 izplatību

Pamatojpties uz 12. martā  Ministru kabineta izsludināto arkartējo situāciju valstī,

Upītes bibliotēkā no 2020.gada 17.marta līdz 14. aprīlim

IEROBEŽOTA APMEKLĒTĀJU APKALPOŠANA.

Tiek nodrošināta grāmatu apmaiņa

Bibliotēka aicina izmantot iespēju reģistrēties elektronisko grāmatu lasīšanai www.3td.lv

Izmantot letonika.lv piedāvātās iespējas

Izmantot LNDB grāmatu kolekcijas http://gramatas.lndb.lv/ 

Neskaidrību gadījuma zvanīt 22468944