Upītes bibliotēka

Simboli Šķilbēnu pagasta heraldikā

SIMBOLI ŠĶILBĒNU PAGASTA HERALDIKĀ
 
           

Šķilbēnu pagasta teritorija, kā sensena no aizvēsturiskiem laikiem latgaļu apdzīvota teritorija, ir bagāta ar īpaši Šķilbēnu pusei raksturīgiem tautiskā raksta simboliem. Daudz simbolisku elementu, kas raksturīgi tikai Šķilbēnu pagastam, var atrast arī dabā un vēsturiskajā materiālā.
            Šķilbēnu pagasta logo:
   Pamatsimbols ir Rikas upes tecējuma atveids. Kāpēc? Pirmkārt - Rikas upe ir vienīgā upe, kura (vēsturiski) sākas un beidzas Šķilbēnu pagasta teritorijā. Otrkārt – Rikas upe nosacīti pagasta teritoriju sadala divās daļās; ziemeļu un dienvidu – ar nedaudz atšķirīgām šinīs teritorijās dzīvojošo ļaužu mentālajām īpašībām.Treškārt – Rikas upe ir teritorijas un cilvēku vienotāja; vēsturiski ņemot – Rika bija ūdensceļš, pa kuru ķuģoja pat vikingu airukuģi ( liecība – Rikas upes senlīča dūņu slāni Saucīnē atrastais šādu kuģu ķīlis), pa Rikas upi pludināja gulšņu kokus dzelzceļa SanktPēterburga – Varšava būvniecības vajadzībām, Rikas upes krastos atrodas lielākās pagasta apdzīvotās vietas: Škilbani, Rekova, Čilipīne, pāri Rikai ved astoņi tilti un pārbrauktuves, Rikas upē ietek desmitiem strautu un novadgrāvju, tā ar upes ūdenslīmeņa augstumu regulējot gruntsūdeņu dziļumu augsnē.
   Vēsturiskais simbols ir 8. – 14. gs. sieviešu senās zilās villaines, kas atrasta Daņilovkas senkapos, jostas raksta ornamenta viens elements, kas raksturīgs tikai Šķilbēnu puses seno latgaļu tautiskajos rakstos.
   Dabas simbols – stilizētas ozolzīles, kas ir tā paša Daņilovkas raksta atveids.
            Šķilbēnu pagasta ģērbonis:
   Izmantotas Šķilbēnu puses raksturīgākās gan seno (tautas tērpi), gan jaunāku laiku rokdarbos (tautas tērpi, segas, cimdi) lietotās krāsas: zilā, baltā, sūnuzaļā, pelēkā.
   Pamatsimbols – vējdzirnavas, latgaliski - patmaļas. Kāpēc? Tāpēc, ka Latvijā neatrast otru pagastu (vēsturiski – muižas zemju teritoriju), kur 19. gs. un 20. gs. līdz pat trīsdesmito gadu sākumam, bija sabūvētas vienkopus kompaktā teritorijā tik daudzas vējdzirnavas – pāri 20, jo pat 1932. gada kartēs vēl atzīmētas 15 vējdzirnavas. Šķilbēnu pagasta teritorija nosacīti ir vesela bijušo vējdzirnavu birze. Un dzirnavas simboliski nozīmē arī likteni, kurš maļ cilvēku mūžus. Bet šķilbēniešu mūži patiešām ir malti un malti, bet nesamalti karu, mēru un politisko lielvaru asinsspēļu laikā.
   Virssimbols – noteicošais ģērboņa simbols ir trīs stārķi; uzticības, dzimšanas un mājas svētības simbols. Šķilbēnu pagasts ir bagāts ar stārķu ligzdām, Šķilbēnu pagastā ir viens no lielākajiem dzimstības %, Šķilbēnu pagastā pietiek bērnu, lai pastāvētu divas skolas, kur citos pagastos pat nav nevienas.
   Apslēptie simboli – saulīte vējdzirnavās; dzīvības, mūžīgās dzīvesrites apzīmējums, - baltās durvis vējdzirnavās; ceļa sākums uz pasaules dziļuma izzināšanu un mūžīgā atgriešanās pie dzimtā pavarda, - ģērboņa pamatsimbolu un virssimbolu atdalošā melnā , taisnā svītra; dzīvesceļš starp pasaulīgo, piezemēto, miesisko un dievišķo, garīgo, dvēselisko, vien zemapziņā caur tautas dzīvesziņu izprotamo.