Upītes bibliotēka

Prese

Preses izdevumi 2018. gadam

1. Žurnāls "Ievas stāsti"

2. Žurnāls "100 labi padomi"

3. Žurnāls jauniešiem "Juniors" https://junioriem.lv/ 

4. Žurnāls "Klubs"

5. Žurnāls "Dari pats" https://www.daripats.lv/

6. Žurnāls "Ilustrētā vēsture" https://www.ilustretavesture.lv/

7. Žurnāls "A 12-ceļš uz Latgali"

8. Žurnāls "Ieva"

9. Žurnāls "Ilustrētā zinātne" https://www.ilustretazinatne.lv/

10. Žurnāls "Zintnieks"

11. Žurnāls "Ievas māja"

12. Ziemeļlatgales laikraksts "Vaduguns" http://www.vaduguns.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Itemid=700

13. Žurnāls "Praktiskā astroloģija"

14. Žurnāls "Omītes zālītes"

15. Viļakas novada informatīvais izdevums "Viļakas novadā"

16. Nacionāli konservatīvs dienas laikraksts "Latvijas Avīze"

17. Žurnāls "Mājas viesis"

18. Žurnāls "Praktiskais latvietis"