Upītes bibliotēka

Jauniešu folkloras kopa

Folkloras kopa „Upīte” un tās radošās darbības raksturojums.


Foto 2006. gads. Kopa Lietuvā, Dzūkijā, Varenā.    

   Kopa izaugusi no Upītes bērnu folkloras kopas, bērniem kļūstot par jauniešiem un kopā iesaistot savus dziedāt un dejot gribošus draugus un draudzenes.

Ja sākumā jauniešu kopiņa vēl darbojās Upītes bērnu folkloras kopas paspārnē Irēnas Slišānes vadībā, uzticot daudzus organizatoriskos jautājumus māsām Elīnai un Karīnai Slišānēm, tad ar 2005. gada maija mēnesi jaunieši sāka darboties patstāvīgi un kopas vadību uzņēmās Santa Matisāne. 2007. gadā Upītes jauniešu folkloras kopa saņem Lielo Folkloras Gada balvu par 2006. gada darbību nominācijā  „Gada folkloras kopa”.

            Ar 2007. gada decembra mēnesi kopu sāk vadīt Andris Slišāns, jūtami uzlabojot jauniešu aktivitāti un disciplinētību.

            Upītes jauniešu folkloras kopa „Upīte” ir vienreizēja un savā darbībā nepārspējama un neatkārtojama tradicionālās kultūras kopēja un propogandētāja savā novadā, Latvijas valstī un ārpus tās robežām.

            Kopas jaunieši savu folkloras repertuāru veido, apgūstot tautasdziesmu dziedāšanas māku, tautasdanču dancošanas veidu bez pastarpinātājiem, tieši mācoties no autentiskajiem teicējiem Upītes un Šķilbēnu pusē. Lielākā daļa kopas jauniešu ir darbojušies no agras bērnības Upītes etnogrāfiskajā ansamblī un Upītes bērnu folkloras kopā.

            Kopas repertuāru sastāda gan jauniešu dziesmas, gan senie tautasdziesmu bolsi, arī burdondziedājums un kupls danču klāsts; puišu danči, meitu danči, polkas, skalu danči, rotaļdejas.

            Kopa ir īsts tautas nemateriālās kultūras dimanta gabaliņš šodienas pasaules globālajā kultūras „izgāztuvē”. Neviens, no gandrīz 20 kopas dalībniekiem, nav ar muzikālo izglītību, pat muzikants ir jaunākās paaudzes tautas muzikanta nosaukuma cienīgs, jo apguvis ermoņikas un akordeona spēli pašmācības ceļā.

            Upītes jauniešu grupiņa pie Upītes bērnu folkloras kopas darbojās jau vairākus gadus, bet, kad tās dalībniece Santa Matisāne uzņēmās jauniešu kopas vadīšanu, tad kopa kļuva patstāvīga un neatkarīga no Upītes bērnu folkloras kopas. Šāda patstāvīga kopas darbošanās Upītes jauniešus uzvedināja uz pastāvīgu darbību tradicionālās kultūras saglabāšanā un aktīvu folkloras propogandu. Viņi, kaut savu studiju un darba pienākumu vadīti ir izkaisīti pa visu valsti, regulāri sanāk Upītes tautas namā uz mēģinājumiem, svin kopīgi jubilejas un tautas tradicionālos svētkus, kad vienmēr godā tiek turēta folkora. Upītes jauniešus par šo viņu mīlestību uz savu tradicionālo nemateriālo kultūras mantojumu, apskauž daudzi un daudzi priecājas. Bet, pats galvenais, kopas darbošanās ievērojami paceļ  mūsu tautas un valsts nacionālās kultūras apziņu un to īpaši pamana ārzemnieki. 2005. gadā bija ielūgums uz Čehiju, 2006. gadā – uz Lietuvu. Tad seko Polija, Francija.

            Bet pats galvenais – Upītes jaunieši pieder un iederas tieši Upītē, vidē, kur tautas tradicionālā kultūra neizzūd.

            Upītes jauniešu folkloras kopa „Upīte”  kopā ar Upītes bērnu folkloras kopu 21. gs. organizē un izved gadskārtu ierašu tradicionālos svētkus: Ziemassvētkus, Meteņus, Lieldienas un Jāņus.

            Upītes jauniešu folkloras kopas „Upīte” darbības fiksētie pasākumi:

            2002.g. jūnijs – Lietuvā Telšai pilsētā  Starptautiskajā bērnu un jauniešu folkloras festivālā.

            2003. g.janvārī Kūkovas novada folkloras svētkos „Gonūs mani muote syuta”

            2004.g. Kūkovas novada folkloras svētkos „As pīdzymu māminei apeneiša vīglumini”

            2005g. jūlijā Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos

            2006. g. 5. – 6. jūlijā Lietuvā Alītas novada Varēnā Folkloras festivālā „Dzūku godos”.

            2006. g. 12. – 16. jūlijam BALTICA 2006.

            2007. g., 2008.g., 2009.g. dalība un organizēšana projektos „Tradicionālās kultūras pārmantošanas skola Upītē”.

            2007. g. Kultūras pasākumā Balvos valsts prezidentes Vairas Vīķes – Freibergas viesošanās reizē.

            2007.g. septembrī mīlestības dzejas un dziesmu festivālā „Upītes uobeļduorzs”.

            2007. g. 17. novembrī Viļakā Valsts dibināšanas svētku pasākumā.

            2007. g. 18. novembrī Rekovā Valsts dibināšanas svētku koncertā.

            2008. g. maijā Līvānos Dziesmu un Deju svētku ieskaņu koncertā.

            2008.g. jūnijā Rīgā Mežaparkā Jāņu ielīgošanas pasākumā.

            2008. g. jūlijā Dziesmu un Deju svētkos.

            2008. g. augustā Upītes ciema svētkos.

            2008g. septembrī  mīestības dzejas un dziesmu festivālā „Upītes uobeļduorzs”.

            2008. g 18. novembrī Rekovā Valsts dibināšanas pasākumā.

            2008. g. decembrī Rīgā Brīvdabas etnogrāfiskajā muzejā Bluķa vilkšanas pasākumā.

            2009.g. 8. – 12.07. BALTICA 2009.

            2009.g. augustā Upītes ciema svētkos.

            2009.g. 18. novembrī Rekovā Valsts dibināšanas pasākumā.

            2010.g. maijā Rēzeknē  pasākumā „Jauniešu etnodienas 2010”.

            2010.g.augustā Upītes etnografiskā ansambļa 30.gadu jubilejās koncertā.


Upītesjauniešu folkloras kopas "Upīte" dziedošās meitenes Upītes jaunajā parkā.

            2011.g.martā sadancošanās ar renesanses deju kopu

            2011.g.30.aprīlī Medņevā "Ermoņika skaņās" izklaidēja pasākuma dalībniekus ar dančiem

            2011.g.15.maijā Latgales novadu dienās Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā

            2011.g.jūnijā demonstrēja savus ar LAD projekta palīdzību iegādātos jaunos Ziemeļlatgales tautu tērpus.

            2011.g.22.jūnijā vasaras saulgriežu svinēšanā Upītē.

            2011.g.24.jūnijā sadancošanās ar Krievijas "Estokiem"

            2011.gada16.jūlijā Andris Slišāns ar Ligitu Spridzāni sadarbībā ar folkloras kopu"Egle"novadīja krustabas tradicionālajā veidā muzejā"Vēršakalns".

            2011.g.jūlijā mācījās aust Ziemeļlatgales celaines.

            2011.g.augustā mācīja dančus Medņevas un Kupravas bērniem un jauniešiem.