Upītes bibliotēka

Darba laiki

Upītes bibliotēkas darba laiks:  

PIRMDIENA:         brīvdiena

OTRDIENA:            12.00 - 18.00

TREŠDIENA:            9.00 - 15.00

CETURTDIENA:     12.00 - 18.00     

PIEKTDIENA:           9.00 - 18.00

SESTDIENA:          11.00 - 14.00

Katra mēneša pēdējā piektdiena SPODRĪBAS DIENA

Nepieciešamības gadījumā bibliotēka strādā arī citā laikā.