Upītes bibliotēka

Ontona Slišāna gruomatas "Cipierkstneits" personu lopuruods

Ontona Slišāna gruomatas "Cipierkstneits" personu lopuruods

 
Ontona Slišana grāmatā "Čipierksneits jeb Apcirsto sakņu pieaudzēšana", z.s Jākupāni, GIRG, 2010, 560 lpp. minēto personu dati:
Adamāns Aleksandrys (24.08.1908. – 12.09.1936.), dzejnieks, atdzejotājs, 62.
Aglonīts Andrejs dz. 09.06.1955., sabiedriskais darbinieks, katoļu garīdznieks, 134.
Aglonīts Antons dz. 09.02.1953., katoļu garīdznieks, 134.
Aglonīts Jānis dz. 28.08.1950., katoļu garīdznieks, 134.
Aglonīts Jāzeps dz. 18.07.1942., katoļu garīdznieks. 134.
Aleksandrovs Jānis (04.11.1919. – 25.06.1998.), sabiedriskais darbinieks, agronoms, novadpētnieks, 324., 325.
Ančs Māris dz. ?, sabiedriskais darbinieks, uzņēmējs, 121.
Ančupāns Pēteris (Pīters) (28.01.1928. – 06.12.2004.), sabiedriskais darbinieks, pedagogs, 98.
Andžāne Marija (08.09.1909. – 26.12.1988.), rakstniece, pedagoģe, 52., 337.
Apšinīks Pīters (29.06.1887. – 10.02.1942.), sabiedriskais darbinieks, rakstnieks, dramaturgs, katoļu garīdznieks, 142., 167., 180., 222.
Artavs Valdis dz. 29.08.1928., dzejnieks satīriķis, 145.
Ausekle Dagmāra dz. 29.06.1944., mācību grāmatu autore, augstskolu pasniedzēja, 275.
Auseklis Uldis dz. 30.11.1941., dzejnieks, grāmatizdevējs, 118., 273., 310., 311., 312., 468.
Avotiņš Viktors dz. 12.12.1947., sabiedriskais un politiskais darbinieks, dzejnieks, publicists, 468.
 
Babris Ivars dz. 23.02.1964., katoļu garīdznieks, 170.
Balode Ilona dz.13.04.1987., sabiedriskā un kultūras darbiniece, studente, 89.
Baltvilks Jānis (24.07.1944. – 04.10.2003.), dzejnieks, 69., 310., 311.
Baranova Rūta dz. 25.03.1947., sabiedriskā un bibliotēku darbiniece, 132., 322.
Baranovskis Andrejs dz. 20.05.1959., sabiedriskais darbinieks, ārsts – ķirurgs, 96.
Baranovskis Staņislavs dz. 20.10.1929.,ēģelnieks, komponists, 223.
Bārbale Marta (08.02.1933. – 05.08.2003.), dzejniece, 26.
Barkovska Genovefa dz. 07.08.1935., sabiedriskā darbiniece, vēsturniece, 320.
Baškirovs Viktors dz. 21.01.1959., arhitekts,170.
Baško Jāzeps (Jezups) (09.01.1889. – 31.05.1946.), militārais darbinieks, 62.
Baško Pēteris (Pīters) (24.01.1901. – 07.03.1969.), sabiedriskais un izglītības darbinieks, publicists, 26., 31., 32., 36., 37., 61., 62.
Beitāne Anda.dz. 06.07.1969., etnomuzikoloģe, augstskolu pasniedzēja, 95., 185., 283.
Belasovs Eduards (17.02.1925. – 29.09.1994.), mūzikas pedagogs, diriģents, 30.
Berga (šobrīd Muižniece)Iveta dz.27.05.1980., sabiedriskā darbiniece, 121.
Bergs Arveds (13.09.1875. – 19.12.194.), politiskais darbinieks, 213.
Bermonts – Avalovs Pāvels (17.03.1884. -27.12.1973.), militārais darbinieks, 217.
Bernāne Helēna (22.05.1943. – 12.01.2003.), muzeju darbiniece, 138.
Bērsons Ilgonis dz. 11.06.1931., literatūrvēsturnieks, kritiķis, 56., 128.
Bitāns Agris dz. 22.03.1970., sabiedriskais darbinieks, 121.
Bizūne Genovefa (25.04.1928. – 25.07.1999.), ērģelniece 224.
Blaževičs Jānis dz. 08.10.1947. sabiedriskais, politiskais un tautsaimnieciskais darbinieks, kultūras norišu mecenāts 144., 332.
Blinkena Aina dz. 05.09.1929., valodniece, 71., 72.
Boiko Mārtiņš dz. 14.07.1960., etnomuzikologs, 91., 92., 93., 94., 95., 116., 179., 283.
Boldāns Jāzeps (30.05.1921. – 26.06.2000.), tautas muzikants, muzikas instrumentu izgatavotājs, 2324.
Boldāns Juris.dz. 23. 04. 1951., politiskais darbinieks, 333.
Bondare Lūcija dz. 04.10.1935, sabiedriskā un izglītības darbiniece, 96.
Bondars Jāzeps dz. 06.03.1956., sabiedriskais un saimnieciskais darbinieks, 172.
Bondars Konstantīns (02.11.1921. – 14.05.1985.), sabiedriskais darbinieks, mākslinieks, cirka dzīvnieku dresētājs, 181., 288., 289.
Bondars Osips (Jezups) (11.05.1893. – 30.01.1982.), sabiedriskais darbinieks, zemnieks, 172.
Bondars Tadeušs (24.11.1907. – 18.07.1993.), zemnieks, 172.
Breidaks Antons (Ontons), (25.01.1932. – 24.02.2002.), valodnieks, pasniedzējs latvijas augstskolās, 73., 91., 128.
Brežgo Boļeslavs (31.03.1887. – 30.09.1957.), sabiedriskais darbinieks,vēsturnieks, pasniedzējs Krievijas un Latvijas augstskolās, 120., 337., 467.
Bricis Pēteris dz. 28.06.1926., sabiedriskais darbinieks, mūziķis, muzikas pedagogs, kordiriģents, 224.
Briedis Leons dz.16.12.1949., dzejnieks, atdzejotājs, grāmatizdevējs, 310., 312.
Briška Bonifācijs (Striču Joseļs) (30.10.1902. – 02.10.1994.), sabiedriskais un valsts darbinieks, klultūras darbinieks, publicists, rakstnieks, satīriķis, 288.
Broka Terēze dz. 30.09.1925., sabiedriskā darbiniece, kordiriģente, mūzikas pedagoģe, 337.
Broks Aloizijs (01.03.1898. – 1943.), sabiedriskais un pedagoģiskais darbinieks, rakstnieks, tulkotājs, katoļu garīdznieks, 133., 337.
Broks Antons (Ontons) dz. 21.12.1929., žurnālists, rakstnieks, 107., 109., 110.
Broks Jānis (Juoņs) (06.01.1919. – 22.06.2007.), rakstnieks, kultūrvēsturnieks, 160.
Broks Staņislavs (10.01.1926. – 13.06.1977.), mūzikas pedagogs, kordiriģents, 30., 337.
Bruzgulis Marks dz. 08.07.1934., sabiedriskais un saimnieciskais darbinieks, poligrāfists, 118., 130., 131., 338.
Budže Alberts dz. 26.01.1930., sabiedriskais darbinieks, publicists, rakstnieks, kultūrvēsturnieks, katoļu garīdznieks, 61., 133., 134., 168., 170., 338.
Bukovska Svetlana dz. 05.05.1949., pedagoģe, pašvaldību un saimnieciskā darbiniece, 246., 307.
Bukša Janīna (24.11.1912. – 22.06.1997.), sabiedriskā un bibliotekārā darbiniece, 65.
Bukšs Aloizs dz. 01.02.1930., rokdarbnieks, kordziedātājs, tautas teicējs, 243.
Bukšs Mikelis (01.06.1912. – 06.06.1977.), pedagoģiskais un arhīvu darbinieks, zinātnieks, rakstnieks, 63., 64., 65., 66., 120., 128., 144., 145., 160., 181., 187., 337., 467.
Bukšs Vilis dz.05.07.1956., sabiedriskais un kultūras darbinieks, dzejnieks, 114.
Bukulovskis Pēteris (03.03.1945. – 27.05.2008.), zemnieks, 102.
Bulis Jānis (Juoņs) dz. 17.08.1950., katoļu bīskaps, 170.
Buls Bērtulis (Bārtuļs) (16.05.1923. – .?. 06.2005.), mākslinieks, tēlnieks, rakstnieks, 65., 128., 156., 337.
Burmeisters Jānis (15.04.1885. – 13.05.1942.), sabiedriskais un militārais darbinieks, 275.
Butkus Alvidas dz. 09.07.1950., sabiedriskais darbinieks, pasniedzējs Lieruvas un Latvijas augstskolās, valodnieks, publicists, 469.
Bužs Andrejs dz. 01.12.1932., sabiedriskais darbinieks, publicists, novadpētnieks, atturības propopgandētājs 58., 297., 298., 299.
Bžežinska Amālija (1880. – 14.07.1919.) sabiedriskā un kultūras darbiniece,  142., 337., 466.
 
Cibule Ruta dz. 25.02.1960., sabiedriskā un kultūras darbiniece, publiciste, 65., 117., 131., 132., 322., 338., 468.
Cibulis Vilis dz. 03.05.1964., sabiedriskais un kultūras darbinieks, mūziķis, 225., 275., 326., 327.
Cibuļs (Cybuļs) Juris dz. 06.12.1951., sabiedriskais darbinieks, valodnieks, rakstnieks, tulkotājs, 96., 116., 185., 186., 308., 309., 333.
Cibuļskis Jānis (Cybuļskis Juoņs) (19.10.1911. – 03.01.1997.), sabiedriskais un pedagoģiskais darbinieks, kultūrvēsturnieks, rakstnieks, grāmatizdevējs, 30., 59., 118., 128., 129., 144., 337.
Cimare Elita Franciska dz. 28.06.1968., rakstniece, 185.
Circene Jette (Ette) (1881. – 1965.), tautas dziedniece, 251., 263.
Circenis Vitolds dz. 02.11.1972., datorspeciālists, fotogrāfs, 171.
 
Čakste Jānis (14.09.1859. – 14.03.1927.), 1. Latvijas Valsts prezidents, 213.
Čenču Jezups (Kindzulis Jezups) (04.04.1888. – 1941.), sabiedriskais darbinieks, agronoms, rakstnieks, 39.,160., 337.
Čerņavskis Polikarps (08.05.1923. – 25.01.1997.), ķeramiķis, 143.
Čevere – Skrivļa Jana dz. 29.12.1982, dzejniece,468.
Čiževskis Juris dz. 15.08.1961., mākslas pedagogs, mākslinieks, 65.
 
Dambīte Gunta dz. 23.12.1954., sabiedriskā un vides darbiniece, 125.
Danskovīte (Ločmele Anita) dz. 17.06.1961., sabiedriskā un pedagoģiskā darbiniece, rakstniece – dramaturģe, režisore, 239., 240., 283.
Demakova Helēna dz. 03.09.1959., kultūras un politiskā darbiniece, 283.
Dobkevičs Jāzeps (Jezups) dz. 09.04.1950., sabiedriskais un kultūras darbinieks, 322., 323.
Dortāns Jānis (06.09.1929. – 2000.), sabiedriskais darbinieks, novadpētnieks, pedagogs, 324.
Dreimanis Vitolds dz. 03.05. 1933., kultūras darbinieks, 304.
Drancāns Jāzeps (Jezups) (16.03.1898. – 01.05.1980.), pedagoģiskais darbinieks, bibliofils, 21., 24., 26.
Drele Inga dz. 27.07.1967., sabiedriskā darbiniece, 245.
Dreļs Ilmārs dz. 24.12.1966., sabiedriskais darbinieks, mūziķis, 245.
Dukaļska Leontīna dz. 24.08.1942., sabiedriskā un bibliotēku darbiniece, 468.
Dzenītis Alberts (17.02.1923. – 16.04.1996.), sabiedriskais un pedagoģiskais darbinieks, rakstnieks – tulkotājs, publicists, 299., 300., 301.
Dzērve Jānis (24.11.1895. – 15.10.1981.), latviešu strēlnieks, galdnieks, novadpētnieks, 275.
Dzērvinīks Vilis (16.03.1959. – 03.09.2007.), sabiedriskais un pašvaldību darbinieks, dzejnieks, 136., 137.
 
Egle Kārlis (02.06.1887. – 25.06.1974.), bibliogrāfs, literatūrvēsturnieks, tulkotājs, 40.
Elksnis Jānis (Eļksnis Juoņs) dz.21.10.1933., sabiedriskais darbinieks, poligrāfiķis, grāmatizdevējs, 126., 151., 152., 185., 314., 315., 333., 338.
Elsbergs Klāvs (03.01.1959. – 05.02.1987.), dzejnieks, 115.
Endzelīns Jānis (22.02.1873. – 01.07.1961.), valodnieks, tulkotājs, 20., 72.
Eniņš Guntis dz. 20.05.1933., sabiedriskais un politiskais darbinieks, dabas pētnieks, 125., 126.
Ersa – Kozlovska Helēna (05.10.1895. – 23.10.1949.), mūzikas pedagoģe, dziedātāja, soliste, 62.
 
Fridrihsons Uldis dz..04.07.1952, sabiedriskais un pedagoģiskais darbinieks, komponists, mūziķis, dziedātājs, 311.
Frolova Valentīna (.07.01.1924. – 04.12.2004.), bibliotekārā darbiniece, 284.
 
Gabrāns Pēteris(Pīters) (05.05.1943. – 02.07.1992.), sabiedriskais un medicīnas darbinieks, 117.
Gabrišs Mareka dz. 28.07.1980., sabiedriskais darbinieks, 338.
Gaiduka(šobrīd – Kožuskēviča) Biruta dz. 21.03.1964., sabiedriskā un grāmatvedības darbiniece, 57.
Gaiduks Jānis (23.06.1931. – 16.07.1994.), politiskais un saimnieciskais darbinieks, 282.
Gailums Viktors (26.02.1906. – 02.101990.), sabiedriskais darbinieks, agronoms, publicists, 253.
Garijone Agnese (19.03.1897. – 18.02.1979.), sabiedriskā un pedagoģiskā darbiniece, publiciste, 337.
Gertmanis Antons (1912. - ?.),sabiedriskais un pedagoģiskais darbinieks, kordiriģents, 226.
Gleizdāns Pēteris (Pīters) dz.01.08.1934., sabiedriskais darbinieks, mākslas pedagogs, mākslinieks – grafiķis, publicists, 65., 97., 108., 125., 126., 127., 130., 314., 334., 338., 468.
Gleizds Jānis dz. 07.05.1924., fotomākslinieks, 143.
Gliks Ernests (1652. – 1708.), izglītības darbinieks, Bībeles tulkotājs, luterāņu mācītājs, 20., 205.
Goldmanis Jānis (23.09 .1875. – 18.11.1955.), politiskais darbinieks, 213.
Grasis Austris dz. 01.06.1942., sabiedriskais darbinieks, etnoghrāfs, mūziķis, literatūrzinātnieks, 284., 290.
Graudiņa Anita (Pluociņu Mase) 17.03.1943., žurnāliste, rakstniece – feļetoniste, 288., 305.
Grāvele Ināra dz. 04.09.1986., māksliniece, tēlniece, 49.
Grigorjeva Ļubova (dzīves dati nav pieejami), bibliotekārā darbiniece, 284.
Griķis Aivars dz. 21.02.1955., sabiedriskais un pedagoģiskais darbinieks, dārznieks, saimnieciskais darbinieks, 58.
Grīnhofa Vita dz. 14.05.1977., sabiedriskā darbiniece, mūziķe, dziedātāja, kordiriģente, 245.
Grudinska Anita dz.1988., studente, 320.
 
Hānbergs Ēriks dz. 29.05.1933., rakstnieks, 200.
Husare Irina dz. 13.07.1965., sabiedriskā darbiniece, Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa vadītāja, folkloriste, 195., 275.
 
Igaune Rasma dz. 25.07.1966.,sabiedriskā darbiniece, folkloriste,mūzikas pedagoģe, mūziķe, dziedātāja 245.
Igaunis Gunārs dz. 23.06.1965., sabiedriskais darbinieks, mūzikas pedagogs un mūzikas instrumentu izgatavotājs, mūziķis, kordiriģents, 245.
Ivanovs Jānis (09.10.1906. – 27.03.1983.), komponists, mūzikas pedagos, 34., 35., 144.
Ivanovska (Slišāne)Maija (03.04.1960. – 10.08.1995.), sabiedriskā un pedagoģiskā darbiniece,mūziķe, 249.
Ivdris Voldemārs dz. 15.11.1949., sabiedriskais un kultūras darbinieks, režisors, žurnālists, 307., 308., 338.
 
Īvāns Dainis dz. 25.09.1955., žurnālists, politiskais un pašvaldību darbinieks, 199., 200.
 
Jakubāns Andris (28.01.1941. – 16.06.2008.), rakstnieks, 277., 283.
Janovska Inese dz. 11.10.1961.,sabiedriskā un bibliotēku darbiniece, dzejniece, 468.
Jermacāne Katrīna (01.01.1916. – 1989.), tautasdziesmu un garīgo dziesmu teicēja, mūķene, 272.
Jermacāns Jānis(Juoņs) dz. 24.06.1933., hidrotehniķis, inženieris, projektētājs, kultūras norišu mecenāts, 134., 135., 136., 283., 333.
Jermacāns Mikelis(Kapuciņu tāvs Jākubs) (05.11.1911. – 04.01.1986.), sabiedriskais darbinieks, folklorists, katoļu garīdznieks, OMC, 5., 156., 179., 226., 137., 247., 248., 270., 271., 272.
Jevstigņejevs Leonids (1930. – 08.12.1997.), sabiedriskais un pedagoģiskais darbinieks, novadpētnieks, 324., 325.
Jurciņš Pēteris( Pīters) (17.12.1932. – 18.02.2004.), dzejnieks, 101., 102., 107., 108., 109., 114., 121., 257., 467.
 
Kalniete Sandra dz. 22.12.1952., politiskā darbiniece, rakstniece, 135.
Kambala Staņislavs (13.06.1893. – 21.12.1941.), sabiedriskais un politiskais darbinieks, 97., 215., 216.
Kamzols Aleksandrs (01.09.1873. – 25.09.1943.), zemnieks, māla ķieģeļu ražošanas meistars, 273.
Kamzols Alfrēds (20.05.1919. – 07.04.1986.), zemnieks, māla ķieģeļu ražošanas meistars, 273.
Kamzols Eduards (1903. – 1976.), zemnieks, māla ķieģeļu ražošanas meistars, tautas dziednieks, 273.
Kapusts Andris dz. 02.12.1960.,sabiedriskais darbinieks, folklorists, mūziķis, 96., 283.
Kariņš Krišjānis dz. 13.12.1964., politiskais darbinieks, 135.
Kārkliņš Imants dz. 31.01.1947., sabiedriskais darbinieks, agronoms, 79.
Karnīte Raita dz. 16.10.1949., politiskā darbiniece, ekonomiste, 135.
Karūdznīks Juoņs(Eugeņs) (11.12.1921. – 13.07.2003.), sabiedriskais darbinieks, mūzikas pedagogs, dzejnieks, komponists, mākslinieks, 138., 139., 326., 337.
Kaša Rudīte dz. 02.011981., mākslas pedagoģe, māksliniece, 291.
Kaupužs Vladislavs (27.01.1918. – 03.03.1959.), rakstnieks, politiskais darbinieks, 55.
Kazakeviča - Supe Nadzežda (07.09.1918. – 02.09.2003.), medicīnas darbiniece, 276.
Kazinovskis Andris dz. 16.04.1959., sabiedridskais, pašvaldību un politiskais darbinieks, 283., 321., 322.
Keiša Anna dz. 29.02.1936., tautasdziesmu un garīgo dziesmu teicēja, folkloriste,.57., 89., 180., 244., 269., 320.
Keiša Domicella (1926. – 11.02.1986), zemniece, 101.
Keiša Irēna dz. 10.11.1950., sabiedriskā un izglītības darbiniece, folkloriste, 57., 89., 244., 320.
Keiša Monika dz. 05.12.1934., sabiedriskā un izglītības darbiniece, folkloriste 57., 89., 244., 269., 307., 320.,
Keiša Skaidrīte dz. 29.06.1940., pārtikas tehnoloģe,157.
Keiša Stefānija (28.06.1927. – 25.12.2005.), rokdarbniece, tautasdziesmu teicēja, folkloriste, 57., 92., 242., 244., 249., 290.
Keiša Valentīna dz. 15.11.1940., tautasdziesmu un garīgo dziesmu teicēja, folkloriste, 89., 150., 231., 244., 269.
Keišs Alberts dz. 28.11.1934., mehanizātors, 157.
Keišs Pēteris (Pīters) dz. 29.06.1941., sabiedriskais, kultūras un politiskais darbinieks, 98., 137., 283., 334., 338.
Kempa- Daugule Konstance (11.09.1891. – 01.02.1947.), sabiedriskā darbiniece, rakstniece, 121., 467.
Kemps Francis (24.12.1876. – 20.10.1952.), sabiedridskais un politiskais darbinieks, žurnālists, dzejnieks, 9., 20., 121., 128., 144., 212., 337., 467.
Kemps Leopolds dz. 30.04.1927., sabiedriskais un saimnieciskais darbinieks, kultūrvēsturnireks, publicists, 121., 128., 334., 338., 467.
Kikučs Aloizs (1888. – 1944.), sabiedriskais darbinieks, medicīnas darbinieks, publicists, 121., 467.
Klimašauskiene (šobrīd Baliulē)Irena dz. 28.01.1954., pasniedzēja Lietuvas augstskolās, filoloģe, literatūrvēsturniece, 246.
Klotiņš Arnolds dz.10.04.1934., sabiedriskais, kultūras un politiskais darbinieks, muzikologs, 95.
Kokars Gido dz. 17.08.1921., mūzikas pedagogs, kordiriģents, 234.
Koklačs Boļeslavs (01.10.1901. – 06.02.1996.), sabiedriskais, pedagoģiskais un kultūras darbinieks, mūziķis, 232., 286., 287.,
Koknēvičs Uko dz. 12.10.1998., skolēns, mūzikas skolas audzēknis, grāmatas autora mazdēls, 119.
Kokorevičs Jāzeps (.05.12.1929. – 02.01.1995.), sabiedriskais un pedagoģiskais darbinieks, mūziķis, 257.
Kolbuševskis Staņislavs jaun.(1933. – 1986.), valodnieks, literāts, 128.
Koliņš Imants (03.08.1929. – 15.03.2005.), sabiedriskais darbinieks, žurnālists, publicists, 96.
Komāns Aldonis dz..13.02.1946., sabiedriskais, saimnieciskais un pašvaldību darbinieks, 264.
Kornaševskis Jāzeps dz. 16.12.1944., katoļu garīdznieks, OMC, 170.
Korneja Aija dz. 29.09.1967., sabiedriskā un pedagoģiskā darbiniece, folkloriste, 57., 244.,320.
Kozlovs Jaroslavs dz. 18.01.1959., saimnieciskais darbinieks, 190.
Kozlovskis Eduards jun. (22.05.1913. – 22.01.1998.), sabiedriskais darbinieks, novadpētnieks, publicists, 61., 62.
Kozlovskis Eduards sen. (18.10.1878. – 24.05.1943.), sabiedriskais darbinieks, poligrāfists, grāmatizdevējs, rakstnieks, 61., 62.
Krakope Dina dz. 22.12.1975., sabiedriskā un pedagoģiskā darbiniece, folkloriste, publiciste, 320.
Krakope Evita dz. 10.03.1982., sabiedriskā darbiniece, grāmatvede, 121.
Krakope Olena (Elena) ( 1894. - 1988.), zemniece, 280.
Krakops Zintis dz. 19.12.198., sabiedriskais un policijas darbinieks, tautas mūzikants, folklorists, 121.
Krakups(Krakops) Juoņs(Jānis)  (15.02.1886. – 30.05.1923.), sabiedriskais, pašvaldību un politiskais darbinieks, 143.
Krauklis Andrejs (1907. - 1946.), zemnieks, pašvaldību darbinieks, 281.
Krauklis Andžs (1873. – 1949.),militārais darbinieks, zemnieks, 281.
Kravalis Osvalds (27.04.1942. – 30.06.2008.), sabiedriskais darbinieks, literatūrkritiķus, dzejnieks, 96., 116., 117., 185., 202., 203., 204., 238., 277., 283., 318., 319., 337.
Krilovs Vladimirs (08.05.1911. - 1998.), zemnieks, 316.
Krūmiņš Andrejs (20.07.1926. – 31.08.1999.), sabiedriskais darbinieks, muziklogs, folklorists, 95.
Kūceņš Armands dz. 31.08.1975.,sabiedriskais darbinieks,121.
Kudiņa Ģertrūde dz. 18.11.1951., sabiedriskā un pašvaldību darbiniece, arhitekte, 318.
Kudiņa Laura dz. 1988., studente, 320.
Kudiņš Roberts dz. 24.04.1953., sabiedriskais darbinieks, 318.
Kūkoja Terēze dz. 10.03.1970. .,sabiedriskā darbiniece, 121.
Kūkojs Antons(Ontons) (23.12.1940. – 18.04.2007.), sabiedriskais darbinieks, režisors, mākslinieks, dzejnieks, 96., 102., 107., 109., 110., 114., 124., 128., 130., 136., 202., 203., 204., 277., 283., 308., 323., 338.
Kuļša Regīna dz. 01.07.1948.,agronome, pašvaldību un politiskā darbiniece, 322.
Kuļšs Pīters (Cērpiņu Blauzga) (13.10.1886. – 13.08.1941.), rakstnieks, feļetonists, 142., 288., 337.
Kuļšs Staņislavs (22.10.1945. – 25.03.2009.), zemnieks, tautas muzikants, 258.
Kunnoss Juris (04.12.1948. – 18.07.1999.), dzejnieks, etnogrāfs, 95.,283.
Kursīte Jaņīna dz.08.03.1952., sabiedriskā un politiskā darbiniece, augstskolu pasniedzēja, literatūrzinātniece, folkloriste, 128., 283.
Kuzmins Viktors (27.11.1949. – 25.03.2004.), sabiedriskais darbinieks, agronoms, fotogrāfs, 275.
Kuzņecovs A. (dzīves dati nav pieejami.) rakstnieks, publicists, 52.
 
Labinskis Valdis dz.09.12.1957., sabiedriskais darbinieks, radiožurnālists, uzņēmējs, 334., 338.
Laganovskis Jezups (15.03.1920. – 14.02.1987.), rakstnieks, 40., 53., 56., 58., 128., 295., 296., 297.
Laicāns Jānis dz. 13.06.1954., sabiedriskais darbinieks, mākslas pedagogs, mākslinieks, fotogrāfs, 321.
Laime Sandis dz. 12.06.1982., filologs, folklotrists, dabas pētnieks, 125.
Laizāns Ontons (10.06.1884. – 02.06.1954.), sabiedriskais darbinieks, rakstnieks, 62.
Laizāns Pēteris (Pīters) (10.08.1930. – 21.02.2005.), filozofs, pasniedzējs Latvijas augstskolās, 43., 116., 117.
Laizāns Puovuls(Pāvils) (02.11.1888. – 27.11.1933.), sabiedriskais un politiskais darbinieks, rakstnieks, 62.
Lapsa Jaņīna dz. 15.04.1940., sabiedriskā darbiniece, 171.
Lapsa Normunds dz. 07.12.1963., uzņēmējs, kultūras norišu mecenāts, 272., 274.
Lapšāns Valentīns (25.06.1931. – 02.06.2002.), sabiedriskais un pedagoģiskais darbinieks, mūziķis, 258.
Latkovska Maruta dz. 03.03.1954., sabiedriskā darbiniece, žurnāliste, 185., 308., 338.
Latkovskis Leonards (14.09.1905. – 30.07.1991.), valodnieks, etnogrāfs, rakstnieks, 337.
Laurentjevs Jevģēnijs dz.1988., students, 320.
Lauskis Valdis dz. 29.04.1957., sabiedriskais, politiskais un pašvaldību darbinieks, kultūras norišu mecenāts, 122., 123., 124., 134., 136., 157., 283., 318., 323., 325., 335., 338., 468.
Lazdāns Pēteris(Pīters) (18.07.1891. – 05.03.1957.), sabiedriskais un politiskais darbinieks, 215.
Lazdiņš Leonards dz. 06.06.1949., telpu dizaina mākslinieks, dzejnieks, 36., 101., 108., 112., 113., 114., 115., 150.
Lazdiņš Staņislavs dz. 07.05.1951.,celtnieks, 150.
Lebedeva A. (dzīves dati nav pieejami), muižniece, 273.
Lebedevs Ivans (1864. - 1932.), muižnieks, 276.
Leikuma Lidija(Lideja) dz. 14.12.1954., sabiedriskā darbiniece, pasniedzēja Latvijas augstskolās, valodniece, kultūrvēsturniece, 128., 185., 186., 308., 309., 338.
Lele Stefānija (15.04.1928. – 13.09.1995.) bibliotekārā darbiniece, 284.
Lielbārdis Aigars dz.13.09.1979.,folklorists, etnologs, 96.
Liepiņš Jānis dz. 19.10.1930., rakstnieks, medicīnas darbinieks, 200.
Litaunieks Ivars dz. 212.09.1967.., sabiedriskais darbinieks, 121.
Livdāne Monika dz. 07.11.1949., sabiedriskā un kultūras darbiniece, 96., 304.
Ločmele Anastasija dz. 23.09.1956., mūzikas pedagoģe, kordiriģente, 227.
Ločmele Anna Ig. M. (1923.-.2007.), tautasdziesmu teicēja, gfolkloriste, 249.
Ločmele Anna P.m. (22.11.1908. – 21.11.1992.), folkloras teicēja, 244., 249., 250.
Ločmele(Supe) Malvīna (.25.02.1938. – 15.07.2004.),zemniece, 246.
Ločmelis Ādolfs dz. 18.04.1937., saimnieciskais un politiskais darbinieks, 332.
Ločmelis Alberts dz. 08.11.1937., dzejnieks, 145.
Ločmelis Aldis dz. 05.12.1973., zemnieks, kultūras norišu mecenāts, 284.
Ločmelis Jānis(Ločmeļs Juoņs) (23.06.1880. – 24.06.1953.), sabiedriskais un saimnieciskais darbinieks, 252., 253., 255.
Ločmelis Staņislavs (1919. – 23.06.1972.), zemnieks, namdaris, mucinieks, 280.
Ločmelis Vitālijs dz. 26.02.1936., zemnieks, mākslinieks autodidakts, 281., 292., 293.
Ločmeļs Ontons (dzīves dati nav noskaidroti), zemnieks, muižas zirgkopējs,274., 276.
Logina(šobrīd Ločmele) Biruta dz.1950., sabiedriskā un saimnieciskā darbiniece, 102.
Logina Emīlija (15.09.1915. – 26.05.2009.), tautasdziesmu teicēja, folkloriste, 309., 310.
Logina Iveta dz.20.02.1973., sabiedriskā un izglītības darbiniece, folkloriste, 269.
Logina Lūcija dz.24.02.1935., sabiedriskā darbiniece, folkloriste, 244., 269.
Logina Regīna dz. 04.03.1956., sabiedriskā darbiniece, agronome, 315., 316.
Logina Zina dz. 09.09.1954., žurnāliste, dzejniece, 334.
Logins Francis (14.12.1874. – 20.03.1931.), sabiedriskais un politiskais darbinieks, 142., 337.
Logins Francis (28.02.1908. – 10.04.1993.), sabiedriskais un pedagoģiskais darbinieks, kordiriģents, ērģelnieks, komponists, 138.
Logins Ivars dz. 27.08.1957., sabiedriskais darbinieks, novadpētnieks, bibliofils, vides aktīvists, 120., 124., 125., 126., 468.
Logins Juoņs (dzīves dati nav pieejami), sabiedriskais un saimnieciskais darbinieks, 1.latgaliešu tautiskās atmodas kultūras norišu mecenāts, 141., 142.
Logins Vitālijs (dzīves dati nav pieejami), zemnieks, māla ķieģeļu ražošanas meistars, 273.
Loja Jānis (09.02.1896. – 03.09.1969.), valodnieks, 128.
Lukaševičs Valentīns dz. 27.10.1968., sabiedriskais darbinieks, pasniedzējs Latvijas augstskolās, literatūrzinātnieks, dzejnieks, rakstnieks, 185., 319., 320., 335., 338.
Luocs Pīters dz. 11.05.1945., sabiedriskais un muzeju darbinieks, latgaļu grāmatu izplatītājs, 14., 15., 16., 139., 185., 334., 338.
Luocs (Luocis)Vladislavs (26.01.1912. – 30.12.1984.), sabiedriskais darbinieks, rakstnieks, grāmatizdevējs, 14., 16., 139., 144., 185., 334., 337.
Luočkuojs D. (dzīves dsati nav pieejami), sabiedriskais un politiskais darbinieks, 215.
 
Ļeņins Vladimirs (22.04.1870. – 21.01.1924.0), marksisma ideoloģijas attīstītājs, pirmais boļševiku – vēlāk, pārdēvētās par koministisko, partijas un Padomju Krievijas galva, 43., 312., 316.
 
Mackevičs Aivars dz. 25.05.1968.., sabiedriskais darbinieks, 18., 121.
Madalāne Valda dz. 23.10.1970., sabiedriskā darbiniece, žurnāliste, 238., 239.
Madelāns Aleksandrs dz. 05.03.1925., sabiedriskais darbinieks, katoļu garīdznieks, 320.
Madsolas Juoņs (Ludboržs Jānis) (13.10.1913. – 26.02.1975.) , sabiedriskais un izglītības darbinieks, rakstnieks, 52., 62.
Magazeiņs Ivars(Ryučāns Juoņs) dz. 27.03.1962., sabiedriskais darbinieks, tulkotājs, dzejnieks, 319.
Maksimova Leontīna dz. 30.08.1927. ,sabiedriskā un pedagoģiskā darbiniece, novadpētniece, rakstniece, 128.
Maksimovs Sergejs dz. 29.04.1973., sabiedriskais un pašvaldību darbinieks, uzņēmējs, 139., 140., 170., 171.
Mārtuža Eva dz. 15.12.1954., rakstniece, žurnāliste, 128.
Matisāne Ināra dz. 07.07.1965. , sabiedriskā un uzskaites darbiniece, folkloriste,246.
Matisāne Santa dz.26.05.1988., sabiedriskā darbiniece, folkloriste, 244., 250.
Matisāne Stefānija dz. 26.09.1927., sabiedriskā darbiniece, tautasdziesmu teicēja, folkloriste, 243., 250., 443.
Matvejāns Ontons (16.02.1937. – 11.09.2008.), sabiedriskais, izglītības un kultūras darbinieks, kordiriģents, rakstnieks, 338.
Mediņš Klements (01.10.1907. – 12.11.1987.), kordiriģents, mūzikas pedagogs, 234.
Meierovics Zigfrīds Anna (06.02.1887. – 22.08.1925.), politiskais darbinieks, 214.
Meikšāne (dati nav pieejami), medicīnas un politiskā darbiniece, 58.
Mellēna Māra dz. 04.04.1958., sabiedriskā darbiniece, folkloriste, etnopsiholoģe, 283.
Mežaka Valentīna dz. 21.08.1943., sabiedriskā darbiniece, folkloriste, 83., 57., 269., 320.
Mežaks Kārlis (09.12.1942. – 26.03.2004.), tautas muzikants, folklorists, 57., 258., 259.
Mežale Benedikta dz. 21.03.1952., sabiedriskā darbiniece, folkloriste, tautas dziedniece, 96., 118., 283., 303., 304.
Mežale Emīlija(Cierpīnes Milīte) (27.03.1915. – 02.03.2007.), tautas dziedniece, 251., 252., 263.
Mežals Andris dz. 21.01.1969., saimnieciskais un pašvaldību darbinieks, 171.
Mežals Tadeušs (28.10.1898. – 27.10.1994.), zemnieks, latviešu strēlnieks, sabiedriskais darbinieks, 171.
Mežiniece Ilze (meitys pavuordā Mūrniece) dz. 29.07.1979., sabiedriskā darbiniece, 121.
Mičulis Valdis dz. 13.09.1976., sabiedriskais darbinieks, 121.
Miglinīks Pīters (25.12.1850. – 01.03.1883.), sabidriskais darbinieks, tautas tiesību aizstāvis, dzejnieks, tulkotājs, publicists, 55., 99., 100., 107., 109., 121., 156., 157., 437., 467.
Mikučs Imants (10.02.1958. – 17.03.2004.), sabiedriskais darbinieks, 245.
Mjartāns Dainis dz. 19.02.1965., sabiedriskais darbinieks, žurnālists, novadpētnieks, 338.
Mukāns Antons dz.?., sabiedriskais un medicīnas darbinieks, atturības aktīvists, 297.
Muktupāvela Laima dz. 20.01.1962., rakstniece, 185., 190.
 
Naglis Andrejs dz. 09.12.1943., sabiedriskais un politiskais darbinieks, 332.
Niedre Jānis (24.05.1909. – 08.12.1987.), politiskais darbinieks, rakstnieks, 42
Nikolajevs Vladimirs  dz. ?, politiskais darbinieks, 100.
Nizinska Māra dz. 11.05.1937., sabiedriskā darbiniece, žurnāliste, 305.
 
Obšteins Fridrihs (28.10.1878. – 02.01.1938.), sabiedriskais un politiskais darbinieks, pedagoģiskais darbinieks, 142., 213.
Olavs Vilis (18.05.1867. – 28.03.1917.), politiskais darbinieks, 213.
Oplucāne Ilga dz. 1957., kultūras darbiniece, 304.
Ors (Afanasjeva)Olga dz. 31.05.1948. ., sabiedriskā un pašvaldību darbiniece, dzejniece, 468.
Ose Liāna dz. 17.04.1951., sabiedriskā, kultūras un pašvaldību darbiniece, 95.
Osis Uldis dz. 10.04.1948., politiskais darbinieks, ekonomists, 135.
Ostrovska Ināra dz. 08.07.1955., sabiedriskā, izglītības un politiskā darbiniece, 332.
Ozoliņš Gatis dz. 05.05.1972., augstskolu pasniedzējs, fotogrāfs, 245., 320.
 
Pabērzs Juris (01.09.1918. – 07.12.2003.), žurnālists, teātra un literatūras kritiķis, 55., 128., 323.
Pančuks Ivans (08.05.1919. – 24.03.1996.), medicīnas darbinieks, 276.
Pastare Laura dz. 1988., studente, 320.
Pastars Antons dz. 14.06.1954., zemnieks, elektriķis, 101.
Pastors Jānis (Juoņs) (03.06.1918. – 10.04.2006.), sabiedriskais dsarbinieks, brīvdomātājs, rakstnieks, mākslinieks, 36., 45., 46., 47., 48., 49., 101., 111., 121., 181., 277., 467., 469.
Paulāns Andrejs (30.11.1896. – 29.11.1973.), keramiķis, 143.
Paurs Vladislavs dz. 23.05.1945., mākslas pedagogs, mākslinieks, 98.
Pavlovs Pāvils (dzīves dati nav pieejami), arhitekts, 170.
Pavlovs Pēteris (14.01.1914. – 11.10.1983.), sabiedriskais un pedagoģiskais darbinieks, novadpētnieks, 324.
Peskovs B. (dzīves dati nav pieejami), rakstnieks, 53.
Pīgoznis Jāzeps dz.15.09.1934., gleznotājs, grāmatu ilustrators, 129.
Plūme Ausma dz. 13.03.1941.,sabiedriskā darbiniece, atturības kustības veicinātāja,  339.
Počs Aivars dz. ?., sabiedriskais darbinieks, 121.
Počs Konstantīns (27.02.1912. – 04.05.1994.), zinātnieks, konstruktors, 143.
Pokšāns Artūrs dz. 16.11.1975., sabiedriskais darbinieks, 121.
Polfanders Fēlikss (dzīves dati nav pieejami), uzņēmējs, dzirnavnieks, 253.
Prikulis Staņislavs dz. 22.07.1981., katoļu garīdznieks, 170.
Pujats Jānis (Juoņs) dz. 14.11.1930., sabiedriskais darbinieks, Romas katoļu baznīcas kardināls,, arhibīskaps, metropolīts, 143.
Pujāts Jānis(Juoņs) (18.10.1925. – 19.07.1988.), sabiedriskais darbinieks, mākslas zinātnieks, Latgales keramikas slavas atjaunotājs, 129., 130., 337.
Purviņa Ieva dz. 13.08.1982., sabiedriskā darbiniece, 121.
Puškoriute Daiva dz. 17.05.1978., sabiedriskā darbiniece, pasniedzēja Lietuvas augstskolās, tulkotāja, 469.
Pušpurs Aldis dz.07.05.1959., sabiedriskais un pašvaldību darbinieks, 96.
Putāns Seimaņs (21.07.1892. – 22.03.1969.), dzejnieks, 26., 27., 28., 36., 37., 52., 55., 337.
Pužule Emīlija (15.01.1930. – 13.06.2002.), sabiedriskā, pedagoģiskā un bibliotekārā darbiniece, folkloriste, 242., 275.
Pužule Valentīna dz. 26.03.1931., sabiedriskā un pedagoģiskā darbiniece, kordiriģente, ērģelniece, 228.
Pužulis Antons dz. 14.05.1958., sabiedriskais darbinieks, muzikants, dziedātājs, būvinženieris, 275.
Pužulis Pēteris dz. 28.04.1932., inženieris mehāniķis, 276.
Pužulis Vilhelms dz. 06.03.1957.,celtnieks, uzņēmējs,171.
 
Rainis Jānis (11.09.1865. – 12.09.1929.), sabiedriskais un politiskais darbinieks, dzejnieks, 6., 44.
Ramane Alma ( ? - 02.06.1948.), sabiedriskā un pedagoģiskā darbiniece, 253.
Ramanis Arturs (15.04.1889. – 13.11.1943.), arhitekts, 262.
Ramanis Fricis (dzīves dati nav pieejami),sabiedriskais darbinieks, dzirnavnieks, 262.
Rancāne Anna dz. 12.06.1959., sabiedriskā darbiniece, dzejniece, žurnāliste, 98., 115., 116., 124., 312., 334.
Rancāns Andrejs dz. 09.02.1929., sabiedriskais un pedagoģiskais darbinieks, tautas muzikants, 241., 242., 244., 258., 259.
Rancāns Antons dz. 15.01.1938., sabiedriskais un pedagoģiskais darbinieks, koktēlnieks, 144., 324., 338.
Rancāns Jāzeps (25.10.1886. – 02.12.1969.), sabiedriskais un politiskais darbinieks, publicists, katoļu bīskaps, 145.,215.
Rancāns Nikodems (13.09.1870. – 21.07.1933.), sabiedriskais un pedagoģiskais darbinieks, rakstnieks, katoļu garīdznieks, 133., 142., 337.
Rancāns Ontons(Onte Leičujuoņs) (19.08.1933. – 15.08.2009.), sabiedriskais darbinieks, žurnālists, preses un grāmatizdevējs, dzejnieks, publicists, 313., 314., 338.
Reidzāne Beatrise dz. 18.01.1942.,sabiedriskā darbiniece, folkloriste, valodniece, 96., 118., 283., 313.
Repše Einārs dz. 09.12.1961., politiskais darbinieks, 135.
Ribakova Silvija dz.24.05.1946., sabiedriskā un muzeju darbiniece, 138.
Roze Mārtiņš dz. 28.09.1964., politiskais darbinieks, 202.
Rozenbergs Jānis (17.12.1927. – 02.08.2006.), folklorists, 95., 283.
Rubulis Jānis (06.05.1893. – 21.04.1960.), sabiedriskais un politiskais darbinieks, 215.
Rubulis Vladislavs (24.12.1887. – 26.06.1937.), sabiedriskais un politiskais darbinieks, 215.
Rudzišs Arnolds dz. ?., 171.
Rudzišs Meikuls dz. ?., 171.
Rugāte Anta dz. 16.04.1949., sabiedriskā un politiskā darbiniece, 71., 283., 332.
Rūķe – Draviņa Velta (25.01.1917. – 07.05.2003.), valodniece, folkloriste, 19.
Rundāne Līga dz. 26.06.1970., sabiedriskā un pedagoģiskā darbiniece, dzejniece, 122., 185., 283.
Rungulis Māris dz. 16.05.1950 ., dzejnieks, 468.
Rupaiņs Ontons (Rupainis Antons)(13.09.1906. – 20.04.1976.), sabiedriskais darbinieks, rakstnieks, režisors, kordiriģents, 160., 337.
 
Salcēviča Ilona dz. 04.04.1940., literatūrzinātniece, 146., 185.
Samušs Julians (01.03.1899. – 23.03.1980.), katoļu garīdznieks, 23.
Sapunovs Aleksandrs (dzīves dati nav pieejami), vēsturnieks, 273.
Savicka Marija (28.06.1908. – 05.08.1978.), zemniece, 280.
Seiksts Antons dz. 05.01.1946., sabiedriskais un politiskais darbinieks, 98., 239.
Seiksts Oskars dz. 15.11.1973., sabiedriskais darbinieks, literatūrkritiķis, dzejnieks, rakstnieks, 322.
Seila Valērija (22.06.1891. – 10.05.1970.), sabiedriskā, politiskā un pedagoģiskā darbiniece, literatūrzinātniece, 55., 144., 337.
Seiļs Stepons (12.02.1909. – 18.07.1979.), sabiedriskais un pedagoģiskais darbinieks, rakstnieks, literatūrpētnieks, bibliofils, publicists, 29., 30., 36., 55., 56., 61., 127., 128., 139., 337.
Seleckis Ivars dz. 22.09.1934., kinooperātors, kinorežisors., 197.
Selga Gunārs (04.03.1929. – 25.04.1986.), dzejnieks, 246.
Semjonova Uļjana dz. 09.03.1952., sabiedriskā darbiniece, basketboliste, 144.
Seņkāns Heronīms dz.20.10.1915., sabiedriskais un militārais darbinieks, ērģelnieks, 230.
Sičko (dati nav pieejami), medicīnas darbinieks, atturības propogandētājs, 58.
Sidarāne Anna dz. 16.07.1946., izglītības darbiniece, filoloģe, 246.
Sinkēviča – Drancāne Valērija dz. 31.12.1932., sabiedriskā un izglītības darbiniece
Skalbe Arvīds (01.03.1922. – 21.05.2002.), dzejnieks, 107., 109., 323.
Skangalis Pēteris dz. 01.11.1955., sabiedriskais un saimnieciskais darbinieks, fotomākslinieks, 100., 290., 291.
Skrynda Benedikts (06.03.1868. – 10.12.1947.), rakstnieks, katoļu garīdznieks, 133., 337.
Skrynda Kazimirs (02.08.1875. – 25.05.1919.), sabiedriskais darbinieks, publicists, katoļu garīdznieks, 133., 337.
Skrynda Ontons (14.10.1881. – 31.03.1918.), sabiedriskais un medicīnas darbinieks, publicists, dzejnieks, 133., 337.
Skujiņš Jānis (31.01.1897. – 08.08.1942.), militārais darbinieks, 157., 283.
Skujiņš Jānis (13.04.1926. – 07.04.2005.), sabiedriskais darbinieks, bioķīmiķis, pasniedzējs ASV augstskolās, Skujiņa Jāņa dēls, 157., 283.
Skuja Marta (06.07.1915. – 17.10.1946.), sabiedriskā darbiniece rakstniece, 337.
Slišāne Aina dz. 08.09.1943., sabiedriskā darbiniece, folkloristre, 275.
Slišāne Anastasija dz. 14.11.1941., tautasdziesmu un garīgo dziesmu teicēja, 269.
Slišāne Anna (16.03.1922. – 08.11.1977.), garīgo un tautasdziesmu teicēja, rokdarbniece, zemniece, grāmatas autora māte, 6., 7., 25., 244., 272.
Slišāne Annele dz. 13.05.1975., sabiedriskā un pedagoģiskā darbiniece, māksliniece, rokdarbniece, grāmatas autora meita, 57., 58., 89., 119., 121., 246.,291.
Slišāne (Mitčenkova) Bārbala dz. 08.03.1947.,uzņēmēja, grāmatas autora māsa, 7., 25.
Slišāne Elīna dz. 28.07.1983., sabiedriskā darbiniece, 250.
Slišāne Emīlija dz.05.06.1938., mūzikas pedagoģe, kordiriģente, 37., 233.
Slišāne Irēna dz. 16.05.1952., sabiedriskā un pedagoģiskā darbiniece, folkloriste, grāmatas autora sieva, 57., 66., 88., 89., 117., 119., 195., 210., 249., 285., 305., 306., 307.
Slišāne Justīne 24.08.1961., tirdzniecības darbiniece, 285.
Slišāne Karīna dz. 16.11.1981., sabiedriskā darbiniece, 250.
Slišāne Kate dz. 21.06.2001., skolniece, grāmatas autora mazmeita, 89.
Slišāne (patreiz Cibule)Kristīne dz. 19.09.1980., sabiedriskā darbiniece, 246.
Slišāne Lienīte dz. 09.12.1976., sabiedriskā darbiniece, māksliniece, rokdarbniece, grāmatas autora meita, 57., 58., 121., 246., 291.
Slišāne (Felša) Marija dz. 03.12.1943., strādniece, grāmatas autora māsa, 7.
Slišāne Mārīte dz. 07.04.1985., bibliotekārā darbiniece, studente, rakstniece, grāmatas autora meita, 57., 119., 285., 339.
Slišāne Rita. dz. 02.09.1934., kultūras darbiniece, saimnieciskā darbiniece, 284.
Slišāne Rozālija (1912. – 2006.), folkloras teicēja, rokdarbniece, 243.
Slišāne Stefānija (02.12.1906. – 31.08.1979.), sabiedriskā un pedagoģiskā darbiniece, 280.
Slišāns Aivars dz. 26.08.1962., galdnieks, 172.
Slišāns Andris dz. 22.04.1981., sabiedriskais un kultūras darbinieks, folklorists, uzņēmējs, grāmatas aurora dēls, 11., 57., 89., 210., 250., 330., 331.
Slišāns Antons (10.04.1888. – 01.04.1952.), zemnieks, garīgo dziesmu teicējs, 180., 269.
Slišāns Boļeslavs (1909. - 1969.), sabiedriskais darbinieks, zemnieks, 280.
Slišāns Boļeslavs (1915. – 1984.), tautas muzikants, 256.
Slišāns Domeniks Andr. D. dz. 12.10.2003., bēnu dārza audzēknis, grāmatas autora mazdēls, 210., 211.
Slišāns Domeniks Ant.d. (14.02.1918. – 22.01.1981..), zemnieks, grāmatas autora tēvs 7., 25., 207., 208., 209.
Slišāns Eduards (01.02.1904. – 01.03.1978.), zemnieks, bibliotekārais darbinieks, 284.
Slišāns Francis dz. 05.06.1968., datordizaina mākslinieks, karikatūrists, fotomāklsinieks,292.
Slišāns Ilmārs dz. 21.02.1967., zemnieks, šoferis, 172.
Slišāns Imants dz. 09.11.1963., sabiedriskais, pedagoģiskais un pašvaldību darbinieks, publicists, 140., 185., 338., 469.
Slišāns Izidors Mat. d. dz. 03.05.1930., tautas muzikants, 257.
Slišāns Izidors Pīt. d. (1912. – 01.03.1982.), tautas muzikants, mūzikas instrumentu meistars, 257.
Slišāns Normunds dz. 20.06.1973., tulks, 291.
Slišāns Ontons dz. 28.12.1948., grāmatas autors, 4., 9., 10., 15., 16., 25., 46., 51., 56., 57., 64., 66., 69., 79., 80., 88., 89., 113., 123., 125., 132., 133., 156., 157., 179., 184., 185., 195., 210., 221., 245., 146., 147., 248., 249., 250., 260., 278., 282,m 285., 288., 298., 301., 306., 327., 328., 333., 339., 443., 468., 469.
Slišāns Staņislavs (1910. – 1944.), tautas muzikants, žurnālists, dzejnieks, 256.
Slišāns Jāzeps(Jezups), (23.11.1911. – 25.02.1994.), tautas muzikants, 243.
Soikāns Juris (12.04.1920. – 15.11.1995.), mākslinieks, mākslas zinātnieks, 144.
Some Zigrīda dz. 30.01.1959., sabiedriskā darbiniece, žurnāliste, 319.
Soms Henriks dz.10.03.1958., sabiedriskais darbinieks, pasniedzējs Latvijas augstskolās, vēsturnieks, 319., 332.
Sperga Ilze dz.31.05.1978., sabiedriskā darbiniece, pasniedzēja Latvijas augstskolās, 121., 338.
Spīčs Ernests dz.04.11.1955., sabiedriskais darbinieks, folklorists, 95.
Spoģis Alberts dz. 09.10.1924., sabiedriskais darbinieks, dzejnieks, 283., 337.
Spoģis Gregors dz. 18.02.1966., sabiedriskais darbinieks, 283.
Spridzāne Ingūna dz. 26.02.1981., farmaceite, 331.
Spridzāne Ligita dz.06.03.1979., sabiedriskā, pedagoģiskā un kultūras darbiniece, folkloriste, 89., 121., 330., 331.,
Spridzāns Broņislavs dz.05.02.1941., sabiedriskais darbinieks, radiožurnālists, 321., 332.
Sprudzāns Dzintars dz. ? ., 171.
Stafecka Anna dz. 15.12.1953., sabiedriskā darbiniece, valodniece, 128., 185.
Stalte Helmī dz. 07.08.1949., sabiedriskā, kultūras un pašvaldību darbiniece, folkloriste, 116.
Stalts Dainis dz. 1939., sabiedriskais, pašvaldību, kultūras, politiskais darbinieks un muzeju darbinieks, folklorists, 95., 116., 283.
Staļins Josifs (06.12.1878. – 05.03.1953.), PSRS sava personīgā kulta iedibinātājs, komunistiskās partijas ideologs, diktators, 5.
Stašs Leonards (16.01.1929. – 27.01.2000.), sabiedriskais, saimnieciskais un politiskais darbinieks, mākslinieks, 201., 294., 295.
Stepermanis Marģeris (15.08.1898. – 21.12.1968.), vēsturnieks, 19.
Stikāne Ilze dz. 1957., filoloģe, 246.
Strauta Anastasija dz. 18.01.1960., muzeju darbiniece, 138.
Streičs Jānis dz. 26.09.1936., sabiedriskais darbinieks, kinorežisors, scenārists, aktieris, gleznotājs, 117., 144., 156., 333.
Strelevičs V. (1898. – 1983.), politiskais darbinieks, katoļu garīdznieks, 215.
Stroda Ingrīda – Brigita dz. 18.08.1942., sabiedriskā darbiniece, radiožurnāliste, 316., 317.
Strods Pēteris(Pīters) (01.05.1892. – 05.08.1960.), sabiedriskais darbinieks, rakstnieks, dramaturgs, valodnieks, filozofs, katoļu garīdznieks, bīskaps, 133., 337.
Stulpāns Jeronīms (03.12.1931. – 23.08.1981.), dzejnieks, mākslinieks, 102., 108.
Stulpiņš Viktors dz.26.09.1971., arhitekts, katoļu garīdznieks, 150.
Sukatnieks Pauls (16.04.1914. – 1989.), dārznieks, vīnogu selekcionārs, dzejnieks, 237., 238.
Supe Henriks (31.01.1937. _ 06.04.1999.), mehanizātors, tautas muzikants, 258.
Supe(tagad Paršenkova) Kristīne dz. 13.03.1980., grāmatvedības darbiniece, 57.
Supe Lidija (18.10.1939. - 2005.), izglītības darbiniece, 246.
Supe Līvija dz.03.06.1952., sabiedriskā darbiniece, folkloriste, 89., 244., 270., 285., 320.
Supe Marija dz. 05.12.1932., sabiedriskā darbiniece, tautas muzikante, folkloras teicēja, folkloriste, 101., 244., 256., 257., 258., 259., 270.
Supe (dz.Bondare)Otīlija ( 29.11. 1939.- 2010.), sabiedriskā darbiniece, tautasdziesmu un garīgo dziesmu teicēja, folkloriste, 272.
Supe Pēteris dz. 23.06.1951., pašvaldību un saimnieciskais darbinieks, 469.
Supe Tatjana dz. 17.02.1957., sabiedriskā un pedagoģiskā darbiniece, mūziķe, 326.
Supe Vilhelms (16.10.1941. – 21.07.1991.), tautas muzikants, 258.
Svilāns Andrejs dz. 15.06.1968., sabiedriskais un saimnieciskais darbinieks, žurnālists, biologs, 332., 338.
Svilāns Janis(Svylāns Juoņs) (15.02.1916. – 26.09.1996., sabiedriskais darbinieks, kultūrvēsturnieks, rakstnieks, katoļu garīdznieks, 59., 60., 134.,168., 10.,172.
 
Šakina Helēna dz.06.03.1933., sabiedriskā un pedagoģiskā darbiniece, folkloriste, 57., 270.
Šakina Lilioza (dzīves dati nav pieejami), kultūras darbiniece, 284.
Šakina Margarita dz. 13.03.1930., sabiedriskā darbiniece, tautasdziesmu un garīgo dziesmu teicēja,  folkloriste, 137., 138., 241.
Šakina Marija dz. 10.09.1930. , sabiedriskā un pedagoģiskā darbiniece, režisore, 80.
Šakina Mārīte dz. 14.03.1963., sabiedriskā, pedagoģiskā un saimnieciskā darbiniece, folkloriste, 195.
Šakins Jānis (01.12.1932. – 10.10.1999.), zemnieks, 248.
Šakins Laimonis dz. 01.01.1962., uzņēmējs, 273.
Ščemelinska Anna dz.17.02.1925., sabiedriskā darbiniece, tautasdziesmu un garīgo dziesmu teicēja, folkloriste, 138., 242.
Šikur – Kalvani Staņislavs (1892. – 01.11.1970.), sabiedriskais darbinieks, kordiriģents, katoļu garīdznieks, 167.
Škesters Staņislavs dz. 17.12.1958., saimnieciskais un politiskais darbinieks, 334.
Šlesers Ainārs dz. 22.01.1970., politiskais un saimnieciskais darbinieks, 283.
Šļakota Kazimirs dz. 30.11.1947., sabiedriskais, politiskais un banku darbinieks, 96.
Šmite Zane dz. 25.04.1964., sabiedriskā darbiniece, pasniedzēja Latvijas augstskolās, folkloriste, 138.
Štagars Ludvigs (26.11.1905. – 09.10.1973.), sabniedriskais darbinieks, Ziemeļlatgales nacionālo partizānu garīgais vadītājs, katoļu garīdznieks, 167., 170.
Šuplinska Ilga dz. 16.04.1970., sabiedriskā darbiniece, pasniedzēja Latvijas augstskolās, literatūrvēsturniece, 185., 317., 318., 332., 338.
Švilpe Jeļena dz. 27.05.1962., sabiedriskā un pedagoģiskā darbiniece, mūziķe, komponiste, 325., 326.
 
Tabūns Pēteris dz. 20.01.1937., radiožurnālists, politiskais darbinieks, 283., 334.
Tāle Iveta dz. 07.08.1962., sabiedriskā darbiniece, pasniedzēja Latvijas augstskolās, folkloriste, etnomuzikoloģe, 96., 283.
Teilāne Inguna dz. 29.03.1970., pasniedzēja Latvijas augstskolās, 320.
Terentjevs Ivans (1942. – 22.06.2002.), sabiedriskais darbinieks, jurists, 276.
Trasuns Francis (16.10.1864. – 06.04.1926.), sabiedriskais un politiskais darbinieks, rakstnieks, katoļu garīdznieks, 97., 133., 142., 143., 212., 337.
Turkopuļs Odums (Turkopuls Ādams) (26.03.1891. – 30.05.1969.), sabiedriskais un politiskais darbinieks, žurnālists, publicists, 62.
 
Uglovs Fjodors (05.10.1904. – 2007.), sabiedriskais darbinieks, ķirurgs, akadēmiķis, atturības kustības propogandētājs, 58.
Ulanovskis Martins (dzīves dati nav pieejami), muižnieks, 273.
Ulmanis Kārlis (04.09.1877. – 20.09.1942.), politiskais darbinieks, Latvijas valsts prezidents, 19., 82., 216., 217.
Upenieks Roberts dz. 25.09.1961., mākslinieks; gleznotājs, tēlnieks, 298.
Urtāns Juris dz. 15.12.1952., vēsturnieks, arheologs, rakstnieks, 302.
Uškāns Artūrs dz. 11.02.1966., sabiedriskais un kultūras darbinieks, mūziķis, 337.
 
Vācietis Ojārs (13.11.1933. – 28.11.1983.), dzejnieks, 115.
Vaisvalavičiene Kristina dz. 25.06.1971., sabiedriskā darbiniece, filoloģe, tulkotāja, 468., 469.
Vaivods Julians (18.08.1895. – 24.05.1990.), vēsturnieks, katoļu bīskaps, kardināls, 143.
Vaivods Pēteris(Pīters) (16.07.1913. – 03.07.1997.), katoļu garīdznieks, 7.
Vananurms Ilmars dz.21.12.1946., sabiedriskais un politiskais darbinieks, žurnālists, rakstnieks, tulkotājs, 195., 468., 469.
Vancāne Zigrīda dz. 27.01.1961., sabiedriskā un pašvaldību darbiniece, 275.
Varnas Vitautas dz. 21.03.1944., politiskais un saimnieciskais darbinieks, 96.
Varslavāns Francis (10.10.1899. – 28.11.1949.) gleznotājs, 55., 437.
Vējāns Andris (20.04.1927. – 08.12.2005.), sabiedriskais un politiskais darbinieks, dzejnieks, 26., 32., 33., 36., 37., 56., 102., 108., 128., 323.
Velikāns Ontons (25.02.1921. – 08.12.1991.), sabiedriskais darbinieks, tēlnieks, 128.
Velkme Antons(Veļkme Ontons) (09.07.1887. – 19.04.1942.), sabiedriskais, pašvaldību un politiskais darbinieks, 254.
Vilne Aleksandra dz. 20.03.1944., sabiedriskā un pedagoģiskā darbiniece, literāte, tulkotāja, 299., 468.
Viļums Juris (Jureits)dz. 13.04.1982., sabiedriskais un pašvaldību darbinieks, pasniedzējs Latvijas augstskolās, literāts, 236., 334., 338., 468.
Vinnings Augusts (dzīves dati nav pieejami),politiskais darbinieks, 217.
Visocka Dace dz. ? ,sabiedriskā darbiniece, 245.
Vizule Adolfīne(tagad Slišāne.) dz. 27.07.1950., sabiedriskā un saimnieciskā darbiniece, agronome, 112., 282.
Vizule Marta (02.08.1936. – 26.11.2009.), tautasdziesmu un garīgo dziesmu teicēja, 270.
Vizulis (Vyzuļs) Henriks (21.12.1889. – 09.02.1975.), sabiedriskais un politiskais darbinieks, publicists, 142.
Vizulis Izidors (20.06.1918. – 02.02.2005.), starptautisko tiesību zinātnieks, pasniedzējs ASV aigstskolās, rakstnieks, 144.
Vizulis Leontijs(Bruno Vilks) dz. 06.11.1936., sabiedriskais darbinieks, dzejnieks, 113., 114., 236., 237., 283.
Vizulis Vitālijs Don.d. dz. 15.05.1948., tautas muzikants, folklorists, 244., 258.
Vizulis Vitālists ( 10.03.1935. - 2010.),pedagoģiskais darbinieks, 282.
Vizuļs Adams(Vyzuļs Odums) (20.05.1891. – 22.04.1970.), sabiedriskais un pedagoģiskais darbinieks, rakstnieks, dramaturgs, katoļu garīdznieks, 23., 61., 133.
Voitkāns Pēteris(Pīters) (15.04.1902. – 23.02.1945.), dzejnieks, antifašists, 28., 52.
Vonogs Viktors (12.10.1920. – 13.09.1995.), sabiedriskais darbinieks, literatūrvēsturnieks, publicists, 288.
Vulfs Raitis dz. 25.02.1962., sabiedriskais darbinieks, kinorežisors, kinooperātors, 137., 138.
Vyzuļs Ontons (dzīves dati nav pieejami), sabiedriskais un pašvaldību darbinieks, Zeļču (tagad Upītes) skolas dibinātājs, uzņēmējs, 142.
 
Začs Jānis (06.06.1926. – 06.03.1984.), sabiedriskais darbinieks, mūzikas pedagos, kordiriģents, ērģelnieks, mūziķis, 232.
Zaiceva Ilona dz. 06.01.1978.,sabiedriskā darbiniece, 121., 338.
Zālīte Māra dz.18.02.1952., sabiedriskā darbiniece, dzejniece, dramaturģe, 327.
Zālītis Jānis (27.07.1874. – 09.12.1919.), politiskais darbinieks, 213., 214.
Zarāne Marija dz. 1988., studente, 320.
Zatlere Lilita dz. 24.02.1953., sabiedriskā darbiniece, Latvijas Valsts prezidenta sieva, 210.
Zatlers Valdis dz. 22.03.1955., Latvijas Valsts prezidents, 210.
Zeile Pēteris dz. 14.01.1928., estētiķis, literatūras un mākslas kritiķis,.kultūrvēsturnieks, raklstnieks, pasniedzējs Latvijas augstskolās, 43., 124., 140.
Zeimaļs Jevģēnijs (03.10.1932. – 06.05.1998.), sabiedriskais darbinieks, pasniedzējs Krievijas augstskolās, etnogrāfs, 321.
Zelča Agata (1907. – 2004.), folkloras un garīgo dziesmu teicēja, 272.
Zelča Bārbala(Buorbola) (1912. – 2002.), tautasdziesmu un garīgo dziesmu teicēja, 272.
Ziedonis Imants dz. 03.05.1933., sabiedriskais darbinieks, dzejnieks, 115., 200.
Zvejnieks Roberts dz.20.07.1927., sabiedriskais darbinieks, mērniecības, topogrāfijas un toponīmikas speciālists, 313.
Zvejsalnieks Osvalds dz. 21.03.1944., sabiedriskais, politiskais un pedagoģiskais darbinieks, gleznotājs, 98., 124., 128., 139., 144., 283., 305., 334., 338., 468.
 
Žilinska Katrīna dz.1988., studente, 320.