Upītes bibliotēka

Novadpētniecība

SVEICIENS UPĪTES BIBLIOTĒKAS NOVADPĒTNIECĪBAS SADAĻĀ.

VISA PLAŠĀ INFORMĀCIJA IR TAPUSI PATEICOTIES ANTONAM SLIŠĀNAM.

viņa mūža darbs ir bijis šīs puses kultūras, folkloras, tradīciju un vēstures izzināšana, pierakstīšana un saglabāšana, ka arī galvenais- nodošana citiem. un ta kā Upītes bibliotēka ir Antona bijusi darba vieta, tad mans pienakums ir turpināt Antona vēlmi un publicēt viņa savāktos, apkopotos garadarbus.

Upīte vienmēr būs ar Antona (ONTONA) vārdu saistīta, un bibliotēkas vārds tāpat. Jāsaka tā, ka bibliotēka ir saucama viņa vārdā.