Rugāju bibliotēka

Navigation

Par bibliotēku

Adrese:  Kurmenes iela 36,

              Rugāji, Rugāju pag.,

              Balvu novads, LV-4570

e-pasts:

 

mob.t. 27858655

rugajubiblioteka www.instagram.com/rugajubiblioteka/   

Rugāju bibliotēka www.facebook.com/rugajubiblioteka/

rugajubiblioteka18

Aktualitātes Balvu novadā: http://www.balvi.lv/index.php?lang=lv

 

VIENA KLIKŠĶA ATTĀLUMĀ:

Balvu novada bibliotēku kopkatalogs

Letonika- uzziņu, tulkošanas, multivides, oriģinālliteratūras un informācijas meklēšanas sistēma par Latviju

Lursoft Laikrakstu bibliotēka - Latvijas centrālo un reģionālo periodisko izdevumu publikāciju, ziņu un rakstu apkopojums. LATLEX ”Likumi” datu bāze

Nacionālā Kino centra un Kultūras informācijas sistēmu centra kopīgi veidots portāls , kur paveras dažādas iespējas ceļojumam pa Latvijas filmu pasauli.

BIBLIOTĒKĀ DARBOJAS:

PIRMSSKOLAS BĒRNU LASĪTAVA

JAUNIEŠU LASĪTAVA

SABIEDRISKAIS INTERNETA PIEEJAS PUNKTS

ABONEMENTS

LASĪTAVA

BIBLIOTĒKA PIEDĀVĀ:

Grāmatu un citu bibliotēkas izdevumu izsniegšanu uz mājām.

Saņemt izdevuvus starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā.

Interesējošo iespieddarbu rezervēšana uz noteiktu laiku.

Uzziņu meklēšana.

Konsultācijas uzziņu meklēšanā.

Pirmsskolas bērnu lasītavas pakalpojumus, spēles.

Jaunākā skolas vecuma literatūras fondu.

Jauniešu literatūras krājumu un galda spēles.

Pieaugošo lasītavas pakalpojumus.

Literatūras izstādes.

Novadpētniecības materiālu krājums.

Datorlasītavas izmantošanu, internetu.

Tiks sniegta praktiska palīdzība:

  • strādājot Word, Excel, PowerPoint, LibreOffice , Canva u.c. programmās;
  • darbojoties ar interneta resursiem;
  • e-pasta lietošana;
  • veicot darījumus internetbankā;
  • izmantojot e-parakstu (bibliotēkas datoros iespējams arī elektroniski parakstīt dokumentus)

Dokumentu printēšanu, kopēšanu, skenēšanu,laminēšanu un brošēšana.

 

DARBA LAIKS APMEKLĒTĀJIEM:

PIRMDIENA    09:00 - 17:00

OTRDIENA     09:00 - 17:00

TREŠDIENA    09:00 - 17:00

CETURTDIENA   09:00 - 17:00

PIEKTDIENA   09:00 - 17:00

Katra mēneša pēdēja ceturtdiena - Spodrības diena - bibliotēka slēgta.