Rugāju bibliotēka

Navigation

Bērnu, Jauniešu un vecāku žūrija 2020

“Bērnu žūrijas” 2020 ekskursija tika noorganizēta septembrī, laikā, kad daba bija krāšņā rudens rotā. Maršruts tika sastādīts tā, lai tajā būtu iekļauti dabas objekti. 

To, ka akmeņi runā un ar savu sastāvu un izskatu stāsta par savu izcelsmi, pārliecinājāmies, izstaigājot Tilžas pagasta “Ezerlīču” akmens kalnu. Ezerlīčos ir arī bagātīga ziemciešu kolekcija, kura piesaistīja gan vecāku gan bērnu uzmanību. 

     Numernes valņa skatu tornis atklāja skaistu rudenīgu skatu uz Salnavu un Kārsavu. Kopīgi ieturētās pusdienas un atpūta deva spēku doties uz nākamo objektu- Malnavu.

Malnavas “Ziedoņdārza” dabas takās varēja ne tikai atpūsties, bet arī piedalīties dažādās fiziskās aktivitātēs. Dabas takā bija tikai nedēļu kā atklāta un daži vietējie iedzīvotāji atzinās,  ka vēl nav taku izstaigājuši. Dabas taka apmeklētājiem piedāvā dažādas fiziskās aktivitātes, kuras īpaši priecēja bērnus. 

     Īstā bišu skolā pabijām, apmeklējot Mežvidu bišu saimniecību “Kalniņi”. Rugāju “Bērnu žūrijas” lasītāji tagad par bitēm zina gandrīz visu. Saimnieces bagātīgo stāstījumu par bitēm papildināja krāšņs ilustratīvais materiāls. Bitītes vērojām caur stikla sienu, klausījamies bišu sanoņā, bija iespēja apskatīties stropu no iekšpuses, noceļot bišu stropa vāku. Stropā bitīšu nebija un tāpēc to varēja aplūkot pamatīgi. Bērniem bija iespēja arī darboties patstāvīgi-  atvākot bišu šūnas un izsviest medu. Un noslēgumā cienasts- medus degustācija, kurai tika piedzerta klāt savvaļas kumelīšu tēja. Savvaļas kumelītes ir rets augs, un šāds kumelīšu lauks ir Mežvidos.

Noslēdzās viens aktīvs darba cēliens. Grāmatas izlasītas, balviņas saņemtas, arī galvenā balva ekskursija izbaudīta. Ceru, kas tas viss dos iedvesmu jaunai lasīšanai.