Rugāju bibliotēka

Navigation

Bērnu žūrija un kliņģeris

21.aprīlī bibliotēkas telpas pieskandināja bērnu čalas un smiekli. Satikās Bērnu un jauniešu žūrijas 2015 eksperti, kopā ra viņiem arī Vecāku žūrijas dalībnieki.

Un tā, Bērnu žūrijā 2015 grāmatas lasīja un vērtēja 24 bērni un 8 mammas, diemžēl, neviens tētis žūrijā nelasa, kas zin, varbūt nākošgad būs...

Rinalds Dobrovoļskis, Neo Markuss Sņegovs, Adrians Lonskis, Elvita Romanovska, Markuss Garais, Samanta Sproģe, Raitis Kontovs, Aleksis Galkins, Mareks Galkins, Beāte Ančāne, Marika Garbacka, Linda Garā, Marta Felicita Sņegova, Markuss Romanovskis, Karīna Jeromenoka, Eduards Dārziņš, Lauma Dreimane, Elvita Rizena, Megija Keiša, Līva Garbacka, Endija Garā, Diāna Dārzniece, Renāte Dobrovoļska, Anita Garā, Evita Sproģe, Dobrovoļska Ilze, Velta Adelča, Iluta Učelniece, Marina Romanovska, Sanita Čakāne, Guna Dreimane, Astrīda Puško.

Katrs dalībnieks saņēma rakstisku pateicību par piedalīšanos un mazu pārsteiguma dāvaniņu. Visi kopā mielojās ar gardu kliņģeri, kopā spēlēja spēles. Un tas vēl nav viss!!! Šis jau bija tāds ievads tam lielajam, sengaidītajam notikumam - Bērnu žūrijas ekspertu kopīgajai ekskursijai. Šogad dosimies skatīt un pētīt Madonas novadu. Kas? Kur?Kad?- Katrs tiks informēts.

Paldies, visiem mazajiem un lielajiem grāmatu ekspertiem par piedalīšanos. Lai jūsu lasītprieks tik aug lielāks, nezaudējiet to, turpiniet atklāt un piedzīvot arvien jaunus notikumus ar grāmatām.

Tiksimies bibliotēkā!