Rugāju bibliotēka

Navigation

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa 2014

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden asociācija (Foreningen Norden Forbund), bet Latvijā - Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru un biedrību Norden Latvijā. Ziemeļvalstīs projekts norisināsies jau 18. reizi, Latvijā  - 17. reizi. Nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana. Nedēļas laikā bibliotēkās notiek lasījumi, stāstu stāstīšana, literatūras izstādes, debates, konkursi un citi pasākumi. Tā kā Ziemeļvalstu nedēļas norises laiks sakrita ar valsts svētkiem, tāpēc Rugāju bibliotēkā pasakas par troļļiem lasīsim tagad. Un tā :

 

Trollis bibliotēkā lasa pasakas