Rugāju bibliotēka

Navigation

Novadpētniecība

Novadpētniecības materiāli bibliotēkā apkopoti mapēs:

Dabas objekti

Rugāju dzelzceļš

Rugāju dievnami

Rugāju novadnieki

Tālis Matīss

Kultūra

Sports Rugājos

Rugāju vidusskola

Pagasta skolas

Meža darbinieki

Ceļi, tilti, ūdeņi...

Rugāju ļaudis

Zemnieki, lauksaimnieki, uzņēmēji

Rugāju pagasts

Deputāti, vēlēšanas Rugājos

Kolhozi un saimniecības

Eiropas karoga pacelšana Rugājos

Prezidenti viesojas Rugājos

Policija

Ciemi, sādžas, pagasti

Tirdzniecība Rugājos

Ebreji Rugājos

Dzirnavas

Iestādes Rugājos

Arī tādi notikumi..