Rugāju bibliotēka

Navigation

Rugāju Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīca

Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīca uzcelta 1915.gadā. Naudu atvēlēja sinode un cars Nikolajs II.

 Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīca no 1998. gada ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis Nr. 2863.

2013. gada 5.decembrī ar Nr. 23-2013/433 Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo draudzei piešķirts „Sabiedriskā labuma statuss” kultūras veicināšanas jomā.

Baznīcas pamatus ielika 1913. gada 21. jūnijā un 1916. gada 5. jūnijā to iesvētīja. Rugāju pareizticīgo baznīca ir 25,6 m gara, 8,53 m plata un 5,35 m augsta, koka guļbūves celta ēka. Viena no retajām pareizticīgo baznīcām Latvijā, kurai ir balta koka grīda.

*foto no bibliotēkas krājuma