Rugāju bibliotēka

Navigation

Rugāju bibliotēkas krājuma komplektēšanas dokuments

Rugāju bibliotēkas krājuma komplektēšanas un
organizācijas politika 2019.-2023. gadam.