Rugāju bibliotēka

Navigation

Rugāju bibliotēkas krājuma komplektēšanas dokuments

Rugāju bibliotēkas krājuma komplektēšanas un
organizācijas politika 2024.-2029. gadam.