Rugāju bibliotēka

Navigation

Bērnu un Jauniešu žūrija 2013

Kopš 2004. gada bibliotēkas darba neatņemama sastāvdaļa ir lasīšanas veicināšanas konkurss „Bērnu žūrija”, kurš aizvadītajā gadā tika izsludināts ar nosaukumu „Lielais lasīšanas maratons”.

          No 15. septembra līdz 10. aprīlim skolēni 4 vecuma grupās katrs izlasīja 6 grāmatas. 30% no grāmatu kolekcijas bija VKKF fonda atbalsts, pārējās grāmatas atlasījām no bibliotēkas fondā esošajām jaunākajām grāmatām.

Lasīšanu uzsāka 35 skolēni un vecāki, līdz galam nonāca 31 dalībnieks.

Paralēli lasīšanai jaunākā skolas vecuma bērni zīmēja zīmējumus un kopā ar vecākiem piedalījās radošajā darbnīcā „Šujam kleitu peles meitai”

Uz noslēguma pasākumu jauniešu iniciatīvu centrā pulcējās bērni, kuri pabeidza lasīšanu- Jeromenoka Karīna, Sņegova Marta- Felicita,  Ozoliņš Saulvedis- Sandis, Romanovska Elvita, Romanovskis Markus, Učelnieks Dāvis, Apšenieks Matīss, Muižniece Egija, Šadurskis Rinalds, Rizena Elvita, Garbacka Marika, Dreimane Lauma, Garbacka Līva, Garā Endija, Garā Ārija, Pērkone Meldra, Boroduška Elīza, Nazarova Meldra, Nazarova Agita, Garā Anita, Garā Arnita, Lazdiņa-Uzulniece Gunta, Vīcups Valts, Renāte Dobrovoļska, Daukste Gita un vecāki- Sproģe Evita, Dreimane Guna, Dobrovoļska Ilze, Puško Astrīda, Romanovska Marina, Konivale Evija, Učelniece Iluta.