Rugāju bibliotēka

Navigation

Galerijas

Rugāju bibliotēkas logo

Akcija Cimdotā Latvija

Meklējam Supervaroni! Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa.

Zaļā pēcpusdiena Rugāju bibliotēkā 2019.g.

Sapņu mājas bibliotēkā. 2019.g.

Apsveikums kā mākslas darbs

Rokām darinātas personalizētas apsveikuma kartiņas, ielūgumi un galda kartes, dāvanu noformējumi, to visu prot uzburt rugājiete Agrita Luža.

Digitālā nedēļa 2022 Rugāju bibliotēkā

Radošā darbnīca "Mana mīļa māmuliņa"