Rugāju bibliotēka

Navigation

Bērnu un Jauniešu žūrija 2010 noslēgusies

„Bērnu žūrija 2010” Rugāju bibliotēkā noslēgusies.

9. un 10.martā Rugāju bibliotēkā atkal pulcējās čaklākie skolas vecuma lasītāji – skolēni, kas lasīja un vērtēja grāmatas. Ar savu dedzību bērnu žūrijas eksperti ir aizrāvuši daudzus savus skolas biedrus un draugus, brāļus un māsas. Lasītprieks nekur nav aizmaldījies, ir tikai jāveido apstākļi un jārod stimuli.

Katrai vecuma grupai bija jāizlasa un jānovērtē sešas grāmatas. Kopā „Bērnu žūrijā 2010” Rugāju bibliotēkā piedalījās 41 eksperts:
1.-2.klase – L.Garbacka, Ā.Garā, E.Zelčs, D.Stivriņa, S.Kravale;
3.-4.klase – O.Kononovs, A.Smirnovs, R.Dobrovoļskis, K.Dauksts, V.Štāls, A.Garā, R.Ozoliņš, R.Kukarāns;
5.-7.klase- M.Janiša, A.Garā, D.Daņilovs, A.Logina, Z.Serga, K.Kapteine, S.Kononova, L.Circene, B.Kočāne;
8.-9.klase- R.Aščeulovs, G. Mosāns, V.Vīcups, M.Paidere, G.Daukste, M.Ozoliņa;

vēl  13 eksperti no sagatavošanas grupas „Knariņi”, kuri bija arī paši jaunākie dalībnieki  „Bērnu žūrijā 2010”.

Bērni  „ķērās” pie lasīšanas, katrs izlasīja  sešas grāmatas, aizpildīja par tām anketas.

9.martā bibliotēkā tikās 1.-4.klašu eksperti (attēlā). Bērni ar interesi noskatījās „filmiņu” par adataino kaimiņu – ezi. Pēc tam sekoja apbalvošana – katram bērnu žūrijas ekspertam tika krāsains, mirgojošs ezis. Tad jau varēja sākties arī neoficiālā daļa – mielošanās ar kūkām un limonādi. Bija jautri un skaļi, teikšu kā ir!

10.martā bibliotēkā sanāca 5.-9.klašu skolēni. Ekspertiem izlozes kārtībā tika pasniegtas nelielas balviņas. Arī šai lasītāju grupai bija sagatavotas dažas spēles un atrakcijas, bet… Šie skolēni aktīvi iesaistījās, ātri pārņemot ”vadības grožus” savās rokās: spēles domāja un izvēlējās paši. Jautrība sita augstu vilni!

Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālistu izveidotā, VKKF un pašvaldību finansētā lasīšanas kampaņa visā valstī liecina, ka patiešām lasītprieks nav zudis!

Uz tikšanos Bērnu Žūrijā!