Rugāju bibliotēka

Navigation

Ziemassvētki Ziemeļvalstīs

Rugāju vidusskolas 3.klase ar skolotāju Ivetu ieradās apskatīt Rūķu izstādi. Bērni gatavojušies, jo katram bija sagatavoti jautājumi par rūķiem - Kam palīdz rūķi? Ko ēd rūķi? Kur dzīvo rūķi? Kāpēc tie ir tik īsi? Kas viņiem zem cepures? un vēl daudzi citi jautājumiApraksts: ???? Atbildes uz jautājumiem mēģinājām izdomāt paši vai meklējām Rūķu grāmatā. Kopā uzskaitījām rūķus, kādi tie varētu būt. Starp grāmatu plauktiem mēģinàjām saskatīt arī Grāmatu rūķi, bet šodien tas bija dikti kautrīgs, bērniem neparādījās.

Visiem zināms, rūķi ir cieši saistīti ar Ziemassvētkiem, un šogad Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas temats ir Ziemassvētki ziemeļvalstīsApraksts: ????, tāpēc bērni ļoti labprāt noklausījās A.Lindgrēnas “Lennebergas Emīla ziemas grāmata” fragmentu par to, kā Emīls sarīkoja dzīres Kathultā, un noķēra vilku bedrē komandanti. Fragments vedināja arī uz pārdomām par Ziemassvētkiem, to gaidīšanas laiku un gatavošanos mūsmājās, par vientuļajiem cilvēkiem, par labo darbu darīšanu. Arī 3.klase nolēmuši paveikt labu darbiņu, bet par to lai viņi paši stāsta. Lai izdodas!Apraksts: ✨