Rugāju bibliotēka

Navigation

Grāmata ir sapnis, kuru tu turi savās rokās. Noslēgusies Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017

6.aprīlī Rugāju bibliotēkā pulcējās Bērnu Jauniešu un vecāku žūrijas 2017 dalībnieki. Tikšanās iemesls sen gaidīts - grāmatu lasīšanas ekspertu sumināšana, jo noslēgusies lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017"

"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" aizvadītā gada kolekcijā bija iekļautas 28 grāmatas. No septembra līdz janvārim bērni un vecāki lasīja un vērtēja grāmatas. Katram dalībniekam savā vecuma grupā bija jāizlasa 6 grāmatas. Grāmatas bija interesantas, aizraujošas un sirsnīgas, to apstiprināja gan bērni, gan vecāki.

Pavisam kopīgā lasīšanā iesaistījušies ap 20 tūkstošiem dalībnieku no 668 bibliotēkām. Lasīšanas veicināšanas programma jau vairāk kā 17 gadus veiksmīgi piedāvā iespēju bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem iesaistīties nacionāla mēroga lasīšanas kampaņā. Žūrijas eksperti iemācās vērtēt grāmatas saturu, dizainu un iesaista draugus sarunās par lasīto.

Ekspertu lomās iejutās 17 bērni un 12 vecāki: Kārlis Anckins, Sintija Cepurniece, Anda Cepurniece, Beāte Ančāne, Samanta Sproģe, Neo Markuss Sņegovs, Adrians Lonskis, Marta Kočāne, Rinalds Dobrovoļskis, Lauma Dreimane, Līva Garbacka, Marika Garbacka, Endija Garā, Marta Felicita Sņegova, Diāna Dārzniece, Amanda Kočāne, Agita Nazarova, Astrīda Puško, Iluta Učelniece, Evita Sproģe, Guna Dreimane, Sanita Anckina, Velta Adelča, Gunita Dobrovoļska, Līga Cepurniece, Tatjana Kočāne, Ilze Dobrovoļska, Ilze Janiša, Sanita Studere. Piebildīšu, ka šogad vecāku žūrijas dalībnieku skaits krietni ir pieaudzis. Tas liek domāt, ka bērniem patīk iesaistīt un lasīt kopā ar vecākiem, savukārt, vecākiem ir iespēja pavadīt kopīgi brīvo laiku, būt informētiem, iepazīt literatūru, kuru lasa viņu bērni kopā, apmeklēt bibliotēku. Bērni ļoti uzmanīgi sekoja līdzi tam, cik grāmatas viņa mamma jau ir izlasījusi? Vai viņa jau ir paņēmusi nākamo grāmatu?

Bērni satraukti un priecīgi ieņēma savas sēdvietas. Svinīgais brīdis sākās ar paldies vārdiem visiem dalībniekiem. Bērnu žūrijas eksperti veltīja viens otram skaļus aplausus, katrs saņēma pateicību , interesanta dizaina aprocīti, kura tika ātri pārvērsta arī par grāmatzīmi vai interesantu kaklarotu, protams, kā visās apbalvošanas ceremonijās pieklājas, tika dāvināti ziedi, arī bērniem katram tika koša, koka puķīte, bet mammas savus ziedus vasarā audzēs puķu dobēs. Kad dāvaniņas bija izdalītas, varēja draudzīgi baudīt sarūpēto saldo cienastu. Daži žūrijas dalībnieki nevarēja ierasties, tas nekas, dāvaniņas ar sveicieniem tika nogādātas adresātiem.

Atlikušo laiku bērni bibliotēkā pavadīja radoši: zīmēja, spēlēja galda spēles, sērfoja internetā, bet kāds “iegrima” grāmatu valstībā. Daži  lasītāji interesājās, vai varētu pieteikties jaunajai bērnu žūrijai?

Pēcpusdiena aizritēja pozitīvām emocijām piepildīta. Bērni jutās laimīgi un gandarīti par paveikto darbiņu.

Nīls Geimans ir teicis: “Grāmata ir sapnis, kuru tu turi savās rokās”. Lasīšana var paplašināt ikviena redzesloku un zināšanas par lietām. Nāciet uz bibliotēku arī Jūs, ienirstiet noslēpumu, atklājumu un gudrību valstībā.