Rugāju bibliotēka

Navigation

Bērnu un Jauniešu žūrija 2010 " Ceļojums Eža karaļvalstī"

25.novembrī uz noslēguma pasākumu pulcējās paši jaunākie Bērnu Žūrijas 2010 eksperti – sagatavošanas grupas „Knariņi” sešgadīgie bērni. Uz bibliotēku kopā ar sešgadniekiem atnāca arī piecgadnieki, viņi piedalījās bērnu žūrijā kā aktīvi klausītāji.

Bērni ar skolotāju kopā izlasīja sešas grāmatiņas, no kurām visinteresantākā viņiem likās „Pasaka par Diegabiksi”. Bibliotēkā ir skatāma zīmējumu izstāde. Bērni zīmēja Diegabiksi un Leduslācēnu Illi.

Čaklie lasītāji- Elīza Boroduška, Diāna Dārzniece, Ivars Dredžels, Endija Garā, Līva Garbacka, Kristiāna Keiša, Kaspars Kulovs, Meldra Nazarova, Raimonds Ozoliņš, Meldra Pērkone, Mārtiņš Tihomirovs, Līna Trepša, Solvita Lazdiņa-Uzulniece  nopelnīja Bērnu Žūrijas „ordeni”. Lai gan tas bija tikai šokolādes, bērnos tas izraisīja patiesu prieku.

Tā kā bērnu žūrijas lasāmo grāmatu sarakstā bija divas grāmatas par ežiem, bibliotekāre Evita bija sagatavojusi nelielu stāstījumu un  videomateriālu par adataino draugu. Pēc apbalvošanas bērni apskatīja bibliotēku, pirmsskolas vecuma bērnu lasītavu un mielojās ar cienastu.