Rugāju bibliotēka

Navigation

Aktualitātes

Aptaujas anketas rezultāti

Laika posmā no 2021.gada 5.augusta līdz 17.septembrim tika veikta bibliotēkas lietotāju aptauja. Anketu bija iespējams aizpildīt gan elektroniski, gan papīra formātā. Kopumā anketēšanā piedalījās 52 respondenti ,kuri aizpildīja aptaujas anketu par lasīšanas paradumiem. Anketas mērķis, uzlabot sadarbību ar bibliotēkas lietotāju.

Aptaujas rezultāti atspoguļoti diagrammu veidā: