Rugāju bibliotēka

Navigation

Aktualitātes

Bibliotēkā jaunas grāmatas projekta “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām 2022” ietvaros.

 

 

Grāmatu iepirkuma programmas ietvaros 2. posmā Rugāju bibliotēka saņēmusi 13 grāmatu eksemplārus par 146,82 EUR. Oriģinālliteratūra, augstvērtīga tulkotā daiļliteratūra, nozaru literatūra un bērnu grāmatas ir nonākušas bibliotēkas grāmatu plauktos.

 Programma “Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un realizēta programma, ko finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Programmas mērķis ir atbalstīt grāmatniecības nozari un pastarpināti grāmatu autorus, tulkotājus, ilustratorus, kā arī papildināt Latvijas publisko bibliotēku krājumu ar kvalitatīviem pēdējo gadu izdevumiem un nodrošināt tiem plašāku Latvijas iedzīvotāju pieejamību, veicinot lasītprasmi.

Šogad projekts „Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām” norisinājās divos posmos. Rugāju bibliotēkas krājumā kopā nonākuši 26 grāmatu eksemplāri par 282,86 EUR.