Rugāju bibliotēka

Navigation

Aktualitātes

Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas ārkārtējās situācijas laikā


Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, informējam, ka no 9. novembra tiek mainīti Rugāju bibliotēkas lietošanas noteikumi.

1. Apmeklējot bibliotēku, obligāti jālieto sejas aizsargmaska visā bibliotēkas apmeklējuma laikā, izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam.

2.Maksimālais lasītāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 30 minūtes

3.Datori lietotājiem nav pieejami.

4.Bibliotēkās nenotiek nodarbības, pasākumi, kā arī netiek pieļauta pulcēšanās brīvā laika pavadīšanai.

5.Lasītavas pakalpojumi nav pieejami.

6.Apmeklētāju skaits Rugāju bibliotēkā – ierobežots līdz 5 apmeklētājiem , ievērojot 2 metru distanci. Bibliotēkas apmeklējums ir individuāls (izņemot vienas mājsaimniecības locekļus).

7.Lasītāju apkalpošana notiek šādi:

  1. Lasītāju izlasītās grāmatas tiek ievietotas karantīnā uz 72 stundām.

  2. Pēc roku dezinfekcijas var doties izvēlēties jaunu lasāmvielu, ievērojot 2 metru distanci

  3. Grāmatu un periodisko izdevumu lasīšana uz vietas bibliotēkā nav atļauta,

  4. Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, ja iespējams, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš caur elektronisko katalogu vai pa telefonu.

  5. Bibliotēkas patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm. Tāpat arī bibliotēkas lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot priekšā elkoni.

8.Lai pasargātu cits citu no inficēšanās, bibliotēkas ievēro sanitārās drošības noteikumus, darbinieks ir nodrošināts ar individuālās aizsardzības līdzekļiem, sejas aizsargiem vai maskām. Notiek regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus. Pie ieejas bibliotēkā ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem.

9.Atbilstoši jaunām sanitārā protokola prasībām var tikt izdarītas izmaiņas, par ko bibliotēkas lietotāji tiks informēti bibliotēkas mājas lapā , un bibliotēkās uz vietas.

10.Noteikumi ir spēkā līdz valstī noteiktās ārkārtas situācijas beigām.