Rugāju bibliotēka

Navigation

Aktualitātes

“Digitālā nedēļa 2022” aicinās iedzīvotājus apgūt jaunas digitālās prasmes.

Laikā no 21. līdz 25.martam Digitālās nedēļas 2022 ietvaros, Rugāju bibliotēka aicina Jūs pilnveidot savas digitālās prasmes un pieteikties individuālām konsultācijām bibliotēkā!

  • Iespēja uzzināt par Rugāju bibliotēkas e-pakalpojumiem – par elektroniskā kataloga izmantošanu, pieejamām datubāzēm, 3td e-GRĀMATU bibliotēkas izmantošana;
  • Saņemt konsultāciju e-pakalpojumu lietošanā (elektrum.lv, bite.lv, tet.lv, lmt.lv u.c.);
  • Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana;
  • Interesenti varēs apgūt, kā portālā Latvija.lv iesniegt iesniegumu slimības pabalsta saņemšanai (B lapa);
  • Individuāli izvēlētajos laikos iespējams saņemt konsultāciju darbam ar datoru ( Microsoft Office un LibreOffice izmantošanā), informācijas meklēšanu internetā, banku maksājumi, e-pastu izveide, sociālo tīklu lietošana (Draugiem.lv; Facebook u.c.) , u.t.t.
  • Individuālas konsultācijas prasmju padziļināšanai un atbilžu gūšanai uz konkrētiem jautājumiem.

Bibliotekārā stunda “E-prasmes skolēniem”

Pasākums paredzēts klašu grupām ar iepriekšējo pieteikšanos.
Jaunieši tiks iepazīstināti ar Rugāju bibliotēkas mājaslapu, Facebook un Instagram profiliem,  
Balvu novada bibliotēku kopkataloga mājaslapu, tās e-resursiem un datubāzēm, īpašu uzmanību pievēršot e-kataloga un e-pakalpojuma “Mana bibliotēka” izmantošanas iespējām.

Tāpat skolēniem būs iespēja veikt praktiskus uzdevumus informācijas meklēšanā, izmantojot e-kataloga mobilo versiju.


Nāciet uz bibliotēku vai sazinieties, zvanot (27858655) vai rakstot uz e-pastu rugajibiblioteka(at)balvi(dot)lv , lai vienotos par konsultācijas laiku!