Rugāju bibliotēka

Navigation

Aktualitātes

IESKATIES BLOGOS

      Tīmekļa žurnāls vai memuārs –blogs  ir saraksts ar tekstu, attēliem vai citiem objektiem, kas sakārtoti hronoloģiskā secībā, kas pirmo reizi sākās parādīties 1998. gadā. Blogu bieži uztur un vada viena persona, katru dienu atjaunina vai satur personiskas piezīmes par tēmu. Dažādos veidos daudzi tīmekļa žurnāli ir kā personisks žurnāls vai ieskats citas personas dzīvē un var būt veids, kā uzzināt par cilvēkiem, notikumiem, vietām un vairāk no cilvēkiem visā pasaulē.

Ja 1999. gadā blogu skaits bija 23, 2003. gadā 85 blogi, 2005. gadā jau 32 miljoni, tad 2006. gadā to bija 50 miljoni.

Uzmanību piesaistīja grāmatu blogs “Burtkoki”. Blogam ir gaumīgs noformējums, un pārskatāms saturs. Bloga noformējums līdzinās mājas lapas kvalitātei. Autore piesaista lietotāja uzmanību ar izlasīto grāmatu daudzveidību un gaumīgu atlasi.

Dodoties uz bibliotēku vai grāmatveikalu var ieskatīties blogā, lai varētu orientēties piedāvājumu klāstā.

Blogā var ieskatīties arī tie, kas interesējas par kino. Gaumīgos un plašos aprakstos autore izsaka savas domas un izjūtas par jaunākajām kinofilmām.

Blogā var atrast ar grāmatām un kultūru saistītās adreses, citu grāmatu blogu adreses. Aprakstītās grāmatas sagrupētas pa kategorijām, kas ļauj lietotājam veiksmīgi sērfot bloga lapās.

Bloga veidotāja uztur aktīvu saikni ar bloga lietotājiem. Atbild uz jautājumiem, izlasa komentārus.

Alises grāmatu blogs ir līdzīgs vairumam Latvijā veidotajiem grāmatu blogiem.

Blogā ir publiskoti apraksti par jaunākajām izlasītajām daiļliteratūras un nozaru grāmatām. Tiek analizēts arī jaunāko filmu piedāvājums, apskatītas kultūras aktualitātes.

Pārskatot bērnu grāmatu blogus konstatēju ka nav liela izvēle, bet dažos ir vērts ieskatīties.

Blogs “Viens+viens” ir domāts gan vecākiem gan bērniem. Vecākiem tiek sniegti ieteikumi kādā vecumā bērnam sākt lasīšanu un ar ko sākt lasīšanu.

Blogā ir jaunāko bērnu grāmatu analīze un ieteikums, kāpēc attiecīgo grāmatu būtu vēlams izlasīt.

Ļoti vērtīgs blogs ir “Liels un mazs” , kurā ir bagātīgas grāmatu anotācijas , krāšņi attēli, un satura izklāsts ļauj izvērtēt kāda ir attiecīgā grāmata, vai tā atbilst bērna interesēm.

Blogā bērnu grāmatas sagrupētas pa bērnu vecuma gadiem. Tas atvieglina bērniem vecākiem, pedagogiem veikt grāmatu izvēli.

Blogā darbojas grāmatu veikals, kurā var pasūtīt izvēlēto grāmatu. Šobrīd grāmatu pasūtīšana ir slēgta, bet jācer, ka tiks atjaunota.

Ielūkojoties citu nozaru blogos uzmanību piesaistīja blogi ar tēmu- daba.

Anna rozīte ir izveidojusi blogu “Mammadaba” . Blogs ir aktuāls gan skolēniem, gan skolotājiem. Tajā ir jaunākā informācija saistīta ar dabu un dabas pētīšanu. Blogu var izmantot veidojot ekskursiju maršrutus.

Pats vērtīgākais ir tas, ka var uzdot jautājumus 12 zinošiem ekspertiem dažādās nozarēs.

Blogs “Dabas parādības fotogrāfijās” ir izzinoša satura blogs, kurā var iegūt papildus zināšanas par lietām kuras notiek mums apkārt.

Divdesmit divās bloga lapās var atrast bagātīgu ilustratīvo un videomateriālu par dabas parādībām. Profesionāli nostrādāts blogs. Skolēniem un pedagogiem ieteicams izmantot kā papildmateriālu mācību stundās, referātu un zinātnisko darbu gatavošanā.

Uģa Pīterāna “Dabas foto blogs” sākts veidot 2010 gadā un tiek regulāri papildināts ar fotogrāfijām, kurās redzami dažādu sugu kukaiņi. Fotogrāfijas papildinātas ar aprakstiem. Bloga materiālus ieteicams izmantot bioloģijas mācību stundās kā papildmateriāls. Skolēniem ieteicams ielūkoties blogā, lai mācītoes iepazīt sīkbūtņu pasauli, kuras dzīvo mums apkārt.

Lai apgūtu dažādas prasmes var ielūkoties sekojošos blogos:

www.uptoten.com

www.cirkulis.lv

www.dzimba.lv

https://maciunmacies.valoda.lv/maci/interaktivas-speles

http://miksike.lv/

https://drossinternets.lv/

http://www.iac.edu.lv/izdevumi-un-petijumi/izdevumi/new-publication-page-9/

https://www.lasamkoks.lv/tini/lat/digitala_biblioteka/183-celojums-medijpratiba-idejas-nodarbibam-ar-berniem-biblioteka

https://europa.eu/learning-corner/home_en

Palīglīdzeklis latviešu valodas apguvē ir mājas lapa “maciunmacies”.

Mājas lapā ir materiāli ko pedagogi var izmantot kā palīglīdzekli latviešu valodas stundās. Pedagogi var smelties zināšanas par valodas apguves iemaņām, klausīties videokonferences, lasīt zinātniski metodisko žurnālu “Tagad”.

Sadaļu “Mācies” var izmantot bērni pašizglītošanās nolūkos.

Bibliotekāram šī sadaļa liekas saistoša ar to, ka ir vērtīgs palīglīdzeklis Dzimtās valodas nedēļas un latviešu valodas nedēļas pasākumu organizēšanā. Ļoti noderīgi ir mājas lapā pieejamie videomateriāli dzimtās valodas apgūšanai.

Laikā kad bērni darbojas lasītavā var piedāvāt burtu un vārdu spēles, var pārbaudīt savas zināšanas latviešu valodā veicot zinību testus savā vecuma grupā. Bērniem var piedāvāt materiālus no krāsošanas darba burtnīcām.

Izmantojot mājas lapu “Māciunmācies” bērnam ir iespēja piedāvāt kvalitatīvus izklaides un izglītojošus pasākumus bibliotēkā.

Bibliotekāram meklēšanas procesu atvieglina materiālu sagrupēšana pa vecuma grupām.

Mājas lapā “Cirkulis” var atrast gan informatīvus, gan izklaides materiālus.

Palīglīdzekļus mācību stundām šeit var atrast mājturības, zīmēšanas u.c. pedagogi.

Bibliotekāra uzmanību piesaista interjera produkcijas piedāvājumu sadaļa, kur var apskatīt produkciju bibliotēkas interjera veidošanā.

Noformēšanā var izmantot arī dažādu attēlu apstrādes programmu piedāvājumu.

Bibliotēkas lasītavā bērniem laika īsināšanai var piedāvāt izprintētas krāsojamās lapas. Datorā bērniem ir iespēja salikt puzles.

Mājas lapā ir sadaļa “Drošība”, kuras materiālus var izmantot drošības nedēļas pasākumu organizēšanā.

Melēšanu un izvēli atvieglina tas, ka materiāli ir sagrupēti pa kategorijām.

Mājas lapu Dzimba.lv raksturo Džimbas piedāvājums: ”Tu te atradīsi interesantas spēles uzdevumu lapas un padomus par drošību attiecībās ar citiem cilvēkiem”. Lapa adresēta gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Bērniem Džimba piedāvā brīvo laiku pavadīt spēlējot spēles, risinot atjautības uzdevumus, skatoties video materiālus.

Bērni var uzdot Džimbai jautājumus. Darbojas arī uzticības tālrunis.

Sadaļā vecākiem un pedagogiem reģistrējoties var iegūt materiālus darbam ar bērniem.

Mājas lapu Dzimba.lv var reklamēt bērniem kā drošu mājas lapu brīvā laika pavadīšanai.

Izvēlētās mājas lapas ir drošas, kvalitatīvas. Izdalīt kādu īpašu mājas lapu ir grūti, jo viņās visās ir vērtīga izglītojoša un izklaidējoša informācija, ko var izmantot bibliotēkas darbā.