Rugāju bibliotēka

Navigation

Aktualitātes

“Lieldienas, raibas dienas! “- aktivitātes bibliotēkā.

27.martā, visas dienas garumā Rugāju bibliotēka aicināja piedalīties aktivitātēs: *radošajā darbnīcā “Mazo cālīti, brālīti!”;  *izspēlēt mīklu minēšanas spēli, aktīvākajiem dalībniekiem mazas pārsteiguma balviņas;*  iepazīt bibliotēkā piedāvāto galda spēļu klāstu. Minēt, zīmēt, skaitīt un visādi citādi darboties.

Jau no paša rīta, bibliotēkā bija liela rosība. Rugāju vidusskolas 3.klases kolektīvs ieradās bibliotēkā piedalīties aktivitātēs. Pirms ķerties pie radošā darbiņa, bērni azartiski “metās” mīklu minēšanas spēlē. Ar metamā kauliņa palīdzību tika noteikta krāsa aplītim, zem kura slēpās mīkla. Visi kopā minēja, ja atminējums nedevās rokā, tad vēl bija pēdējā iespēja - mīklas atminējumu rādīt mēmajā šovā - bez vārdiem pateikt priekšā. Lai zinātu atminēto mīklu skaitu, par katru atminēto mīklu, dalībnieki saņēma vienu papīra olu vai zaķīti, ko beigās saskaitīja. Tika noteiktas pirmās trīs vietas, kuri saņēma nelielas pārsteiguma balviņas, bet arī pārējie mīklu minētāji, katrs saņēma konču, kas mēli nokrāso zilā krāsā☺ Kad mīklas izminētas, varēja ķerties pie radoša darbiņa. Bērni taisīja nelielus cālīšus, olu turētājus. Cāļi bija tik pat dažādi, cik atšķirīgi ir paši bērni. Arī 2.klases bērni ļoti labprāt darbojās bibliotēkā. Gatavoja cālīšus un minēja mīklas. Mīklu minētāji bija tik aktīvi, ka beigās, apkopojot punktus, bija jāgodina divas otrās un trešās vietas.

Diena bija jautra, darbīga un diezgan skaļa. Paldies aktīvajiem dalībniekiem.