Rugāju bibliotēka

Navigation

Aktualitātes

Lieldienu nedēļa bibliotēkā.

Visu nedēļu Rugāju bibliotēkas telpās čaloja, smējās un aktīvi darbojās Rugāju vidusskolas audzēkņi.  Bērni tika aicināti nākt uz bibliotēku zīmēt, minēt un meklēt, ko viņi aktīvi arī darīja. Bibliotēkā Lieldienu zaķis šogad tāds neveikls, katru dienu kaut ko zaudēja, tad nu bērni labprāt palīdzēja visu salabot, lai zaķis varētu turpināt gatavošanos svētkiem.

Pirmie palīgā steidza pirmsskolas izglītības grupiņa „Mārītes”, bērni aši sameklēja olas nebēdnes un ļoti labprāt zīmēja apsveikumu Lieldienu zaķim. Jūs domājat, ar to viss beidzās? Nebūt nē! Zaķis tik ātri un aktīvi gatavojās svētkiem, ka viņam tās olas no groza katru dienu bira laukā. Tad nu palīgā atkal nāca sagatavošanas grupas ”Knariņi” bērni un 3.klases kolektīvs. Pēc padarīta darbiņa, visi kopā zīmēja, klausījās un minēja Ievas Samauskas, Lijas Brīdakas un Māra Runguļa mīklu dzejoļus. Bērni dalījās olu krāsošanas zināšanās, uzskaitījām labāk zināmos latviešu tautas ticējumus par Lieldienām. Vairākums bērnu atzina, ka olas vislabāk krāsot sīpolu mizās, tad sanākot visskaistākās.

Krāšņie bērnu zīmējumi izvietoti nelielā izstādē bērnu lasītavā.

Paldies Jums visiem par aktīvu dalību! Novēlu olu kaujām bagātus svētkus!

Uz tikšanos atkal bibliotēkā.