Rugāju bibliotēka

Navigation

Aktualitātes

Radošā trešdiena bibliotēkā.

Šodien bibliotēkā radoša darbošanās. Papīrs balts, krāsains, griezts un smalcināts, galu galā, papīrs slapjš. Daira Apšeniece un Kristiāna Zelča pacietīgi stāstīja, rādīja, mācīja un palīdzēja. Rugāju vidusskolas pirmsskolas grupiņas „Mārītes” bērni un audzinātāja Iluta aktīvi darbojās, katrs izveidoja savu papīra loksni, pirms to nosusināt, izrotāja ar visādiem „smukumiņiem”. Darbošanās aizraujoša un interesanta, bērni labprāt vairākas reizes atkārtoja papīra liešanas procesu. Viss notika rindas kārtībā, vieni darbojās, otri -  vai nu vēroja, vai izmantoja izdevību pašķirstīt grāmatiņas.

Paralēli nodarbībai, pieaugušo lasītavā, Dienas aprūpes centra Beņislavā pieaugušie klienti izmantoja iespēju palasīt žurnālus un sev interesējošas grāmatas. Dienas centrā arī viņi aktīvi un radoši darbojas, tāpēc, atveda savus darbiņus apskatei. Tad nu, drīzumā bibliotēkā būs jauna izstāde.

Šīsdienas nodarbībai turpinājums sekos, jo, bērnu darinājumi vēl žūst, kas tur būs sanācis, zināsim pēc dažām dienām. Interese par nodarbību bija liela, diemžēl, vienā dienā nebija iespējams visus interesentus uzņemt, bet viņi netiks „apdalīti”. Daira piekrita citā dienā, citai nodarbībai.

Paldies, Daira un Kristiāna, par interesanto nodarbību!

Radošās nodarbības foto aplūko ŠEIT