Rugāju bibliotēka

Navigation

Aktualitātes

Rokdarbu izstāde bibliotēkā.

Ienāc bibliotēkā! Rugāju sieviešu biedrības "Ūdensroze" dāmas, kā katru gadu, aicina uz rokdarbu izstādi.

Rokdarbus darinājušas: Iluta Učelniece, Marta Gailuma, Ilona Kapteine, Zane Simone, Lūcija Šmite, Lilija Ivanova, Zinaida Popova. Darbiņus varēs apskatīt līdz 10.decembrim.

Atceries, tuvojas dāvināšanas laiks, kad ir iespēja kādu īpaši ieriecināt!