Rugāju bibliotēka

Navigation

Aktualitātes

Rugāju bibliotēkai-70


Pašķirot vēstures lapas, redzams, ka 1951. gada 1. jūlijā veikts pirmais ieraksts Rugāju bibliotēkas inventāra grāmatā. Tās dibinātāja tolaik bija Rugāju ciema izpildkomiteja, kuras ēkā bibliotēka kādu laiku atradās, ieņemdama vienu telpu. Vēlāk bibliotēka pārcelta uz pagasta valdei celtās ēkas pirmo stāvu, šobrīd atrodas ēkas otrajā stāvā. 
Pastāvēšanas laikā bibliotēkā strādājušas šādas bibliotēkas vadītājas: no 1950. g. - 1956. g. - Leipurte Olga, no 1956. g. beigām - 1958. 13. jūlijam - Vija Kulova (dzim. Lapiņa), no 1958. 14. jūlija līdz 1960. g. 22. augustam - Ārija Blūma (dzim. Grīnberga). No 1960. g. 23. augusta - 1977. g. pavasarim - Bērziņa Anna (dzim. Odumiņa), ar nelielu pārtraukumu, kad viņu no 1966. g. 15. 09. - 1967. g. 31. 05. aizvietoja A. Kamenščika un gadu Aija Šlakota (dzim. Jaundāldere). No 1977. gada Rugāju bibliotēku vada Anita Magina (dzim. Zaharāne), no 2008. g. bibliotēkai ir otra darbiniece - Evita Garbacka (dzim. Sproģe).
Anita Magina bibliotēkā nostrādājusi 40 gadus, no kuriem 39 - Rugāju bibliotēkā.

 


avots: Rugāju novada muzejs

https://www.facebook.com/287233152162396/posts/794079774811062/?d=n