Rugāju bibliotēka

Navigation

Aktualitātes

Rugāju bibliotēkas vadītāja saņem Balvu novada pašvaldības Atzinības rakstu

1. decembrī Rugāju bibliotēku apmeklēja Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine, Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Daina Tutiņa, Balvu Centrālās bibliotēkas direktore Ruta Cibule un Rugāju pagasta pārvaldes vadītāja Arnita Pugača, lai teiktu paldies Anitai Maginai par ieguldīto darbu, vadot Rugāju bibliotēku. Anitai Maginai tika pasniegts arī Balvu novada pašvaldības Atzinības raksts par ilggadēju,priekšzīmīgu, kvalitatīvu Rugāju bibliotēkas vadītājas pienākumu veikšanu. 2021. gada 1. decembris ir Anitas Maginas pēdējā darba diena Rugāju bibliotēkā, jo viņa aiziet pelnītā atpūtā.