Rugāju bibliotēka

Navigation

Aktualitātes

Septembris ieskandināts ar Dzejas dienu aktivitātēm.


 

Katru gadu, septembra mēnesī, notiek Dzejas dienas, kad notiek dažādas aktivitātes, pasākumi un notikumi, ka cieši saistīti ar dzejas vārdu. Arī Rugāju bibliotēkā, no 12.-22.septembrim, ikviens interesents varēja iesaistīties dzejas dienu aktivitātēs bibliotēkā.

Rugāju vidusskolas sagatavošanas grupas „Knariņi” bērni un 1.-5.klašu kolektīvi ļoti aktīvi apmeklēja Dzejas dienu aktivitātes bibliotēkā. Bērni darbojās komandās,  pildīja bibliotekāres sagatavotos uzdevumus. Kopā lasījām L.Brīdakas mīklu minēšanas dzejoļus no grāmatas „Pūliņu kūleņi” un minējām I.Samauskas dzejoļu mīklas. Bērni zīmēja, lika puzles, lasīja dzejoļus, izmēģināja pši salikt dzejas rindas. Ar interesi klausījās un skatījās, kas ir blackout poetry jeb svītrojumu dzeja. Iejutās arī grāmatu ilustratora lomā- bibliotekāre lasīja dzejoli un bērni mēģināja to uzzīmēt. Tas nebūt nav viegls uzdevums, pamēģiniet jūs uzzīmēt zāles smaržu vai skaļu traci. Bērniem tas izdevās lieliski!

Čaklākie grāmatu lasītāji ar nepacietību gaidīja mirkli, kad varēt atkal izņemt noskatīto grāmatiņu lasīšanai.

Rugāju bibliotēkā septembris ieskandināts ar sarunām, dzejoļiem, smiekliem un bērnu čalām!

Dzejas dienu aktivitātes fotogrāfijās var aplūkot arī bibliotēkas Facebook un Instagram profilos.

Uz tikšanos atkal bibliotēkā!