Rugāju bibliotēka

Navigation

Aktualitātes

Viļakas novada bibliotekāri ciemojas Rugāju bibliotēkā

Katru gadu, aprīļa pēdējā nedēļā, Latvijā tiek atzīmēta Bibliotēku nedēļa. Šīs nedēļas ietvaros bibliotēkas ar īpašām aktivitātēm un pasākumiem cenšas piesaistīt sev sabiedrības uzmanību. Šogad Bibliotēku nedēļa noritēja no 22.-28.aprīlim.

Viļakas novada bibliotekāri ir ieviesuši tradīciju Bibliotēku nedēļas ietvaros doties kultūrvēstures studiju  braucienā uz citu novadu bibliotēkām, lai smeltos pieredzi un sevi garīgi bagātinātu ar jaunu informāciju un iespaidiem. Aprīļa pēdējā piektdienā Rugāju bibliotēkā ciemojās kolēģi no Viļakas novada bibliotēkām, ar mērķi apskatīt mūsu bibliotēku un uzzināt kaut ko vairāk par Rugājiem.

Saviem ciemiņiem bijām sagatavojušas nelielu informatīvi izklaidējošu programmu. Viļakas bibliotekāri apskatīja mājīgās Rugāju bibliotēkas telpas, neizpalika sarunas par sava darba aktualitātēm. Smēlāmies dažādas gudrības „Koka gudrību darbnīcā”, kur saimnieks Juris Bleiders stāstīja un rādīja. Izvēlējāmies Laimes pogas, sasējām savas nebūšanas mezglā un iemetām ugunī, lai sadeg un izkūp gaisā. Uzzinājām daudz un dažādu informāciju par kokiem, tad lūkojām tos pameklēt parkā pie estrādes.

Sasmēlušās saules un koku enerģiju devāmies uz Rugāju Jauniešu interešu-iniciatīvas centru, kur Iveta Useniece mums, kā jau „grāmatu cilvēkiem”, demonstrēja dažādu veidu grāmatzīmes. Parādīja un pamācīja, kā pagatavot oriģinālas grāmatzīmes. Rugāju muzeja vadītāja Velga Vīcupa pastāstīja par skaisto skolas sienas fresku. Ciemiņi ar interesi klausījās par freskas tapšanas procesu un to, kas attēlots tajā.

Šī gada Bibliotēku nedēļas tēma bija „Bibliotēkas- dialogs ceļā uz pārmaiņām”. Veiksmīgs sadarbības dialogs šogad izveidojās starp Rugāju un Viļakas bibliotekāriem.