Rugāju bibliotēka

Navigation

Aktualitātes

“Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām” projekta grāmatas arī Rugāju bibliotēkā.

Pateicoties Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstam un Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) administrētajam projektam “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām”, decembrī Rugāju bibliotēka ir saņēmusi 35 grāmatu eksemplārus 371,50 EUR vērtībā. Bibliotēka savos krājumos ir ieguvusi vērtīgu oriģinālliteratūru, augstvērtīgu tulkoto daiļliteratūru, nozaru literatūru un bērnu grāmatas.

Nāc uz bibliotēku!

Grāmatas iespē jams  pasūtīt Balvu novada bibliotēku kopkatalogā: https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx