Rugāju bibliotēka

Navigation

Aktualitātes

Zīļuka draugi pulcējas bibliotēkā.

       Februārī, bērniem un pieaugušajiem mīļā, grāmatu autore un ilustratore Margarita Stāraste svin 110 gadu jubileju. Bibliotēkā sagatavotas dažādas aktivitātes, var apskatīt izstādē izliktas 34 autores grāmatiņas. Ērti iekārtojoties krēslā, var paceļot laikā, noskatīties nelielu video no Latvijas Nacionālā arhīva digitālās krātuves „Redzi, dzirdi Latviju!” materiāliem, tālajā 1967.gadā Rīgas kinostudijas veidotu kinožurnālu par Zīļuku un viņa draugiem.
           Lai katram būtu iespēja apskatīt izstādē izliktās grāmatas, jāveic viens no bibliotekāres sagatavotajiem uzdevumiem - „Pazudis grāmatā”- jāatrod pareizā grāmata un lappuse, kurā atrodas sagatavotās kartītes attēla fragments. Dažām grāmatām nosaukumos ir zuduši burtiņi, arī tie bērniem ir jānosauc. Var smelties iedvesmu no skaistajiem Stārastes zīmējumiem un uzzīmēt savu mīļāko grāmatu tēlu. Pašiem mazākajiem apmeklētājiem sagatavota radoša darbošanās, bērni taisīs skaistus taureņus.
         Rugāju vidusskolas skolēni piedalījās aktivitātēs. 3.klase un skolotāja Iveta ieradās bibliotēkā, lai skatītu visiem zināmās, jaukās un mīļās Margaritas Stārastes grāmatiņas. Bērni noskatījās video, Rīgas kinostudijas veidotu kinožurnālu ”Bērnība”. Atrada grāmatu nosaukumiem pazudušos burtiņus. Labāk iepazina Stārastes grāmatiņas, meklējot grāmatu ilustrāciju fragmentus. Uzdevumus bērni veica raiti un būtu pabeiguši ātri… ja nebijis viens kurmis, kas prot labi slēpties, protams, beigās arī viņš tika atrasts grāmatiņā.
          Sniegotā rītā bibliotēkā ieradās drosmīgie pirmsskolas grupiņas “Mārītes” bērni. Viņi draudzīgi, “pingvīnu gājienā”, ieradās apskatīt Margaritas Stārastes grāmatu izstādi, līdzi paņemot arī savas, no mājām atnestas, grāmatiņas. Mazās “mārītes” vēl burtiņus tikai iepazīst, tāpēc bērni darīja radošu darbiņu, katrs sev izgatavoja krāsainu taureni. Tika uzzīmētas arī skaistas tortes, jo, kas gan tā par dzimšanas dienu bez kūkas!?
       Ar M.Stārastes grāmatu varoņiem iepazinās arī sagatavošanas grupas „Knariņi” bērni. Skatījās, šķirstīja grāmatas, meklēja attēlus. Noskaidrojām populārāko mākslinieces grāmatu. Apskatījām pirmās izdotās grāmatiņas, salīdzinājām attēlus ar citām autores grāmatām.
         Arī 4.klases kolektīvs  aktīvi piedalījās bibliotēkas aktivitātēs. Bērni uzzināja dažus galvenos faktus no M.Stārastes biogrāfijas un daiļrades. Bērniem visvairāk patika meklēt attēlu fragmentus grāmatu lappusēs. Vienā no kartītēm ir attēlots gurķis, kas sagādāja pamatīgas „galvassāpes” ne vienam vien skolēnam., jo grāmatās vairāk zīmēti dažādi sīki kukainīši un rūķi, bet te uzradies viens laisks gurķis… Ar bibliotekāres izteiktu pavedienu, gurķis tika veiksmīgi atrasts.
         Domāju, ikviens, kurš apmeklēja M.Stārastes jubilejai veltītās aktivitātes, noteikti kaut ko guva sev. Kāds uzzināja ko jaunu, kāds ieraudzīja ko interesantu, bet kāds pakavējās savas bērnības atmiņās, atcerējās savu pirmo tikšanos ar Zīļuku.
Paldies par izrādīto interesi apmeklējot aktivitātes bibliotēkā. Tas liek domāt labas domas!
          Uz tikšanos atkal bibliotēkā!

Pasākuma foto sadaļā Galerijas