Bērzpils pagasta filiālbibliotēka

Galerijas

Tikšanās ar Leonardu Rakicki 19.10.2018


Tikšanās ar Leonardu Rakicki 19.10.2018

Tikšanās ar Leonardu Rakicki 19.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasākumu Bērzpils saieta namā vadīja un sarunas latgaliskā gaisotnē uzturēja Bērzpils pagasta bibliotēkas vadītāja A. Griestiņa. Foto O. Misjūns

"Bērnu un Jauniešu žūrijas - 2017" noslēguma pasākums 21.05.2018


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikšanās ar Bērzpils novadnieci - kultūras darbinieci, dzejnieci I. Atpili-Jugani 23.03.2018 

 

 

 Paldies Inetai par interesanto stāstījumu un dzejas lasījumiem.

 Inetai veltīta literatūras un materiālu izstāde "Būt laimīgai ar to, ko dari".

"Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijas - 2016" noslēguma pasākums 18.05.2017

 
\\
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žūrijas eksperti pasākuma laikā un kopskats pasākuma noslēgumā. Foto Z. Kubaka
 

Bibliotēkā ciemojas Benislavsku pēcteči. 12.08.2016


Bērzpils pag. bibliotēkā ciemojas Benislavsku pēcteči. 12.08.2016
Bibliotēkā ciemojas Benislavsku pēcteči. 12.08.2016

Bibliotēkā ciemojas Benislavsku pēctece Anna Rzyska ar ģimeni no Polijas, lai apskatītos un iepazītos ar bagātīgo novadpētniecības materiālu klāstu.

"Bērnu žūrijas - 2015" noslēguma pasākums. 23.05.2016


\
\

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasākuma dalībnieki. Pasākums veiksmīgi noslēdzies. Visi ir  apmierināti. Foto L. Pommere

Pirmā elektroniskā grāmatu izsniegšana Bērzpilī. 23.04.2014 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skats pēc elektroniskās grāmatu izsniegšanas - visi lasītāji grāmatas veiksmīgi saņēmuši. Foto B. Bogdane

 

"Bērnu žūrijas - 2012" noslēguma pasākums.


\
\

Tikšanās ar dzejnieci L. Liepdruvieti. 07.02.2013


Tikšanās ar dzejnieci L. Liepdruvieti. 07.02.2013
 
  
  
 
   Foto A. Kriviša
 
 
 

Bibliotēkā "Bērnu/Jauniešu žūrijas - 2011" noslēguma pasākums.


Skats uz žūrijas pasākuma dalībniekiem.
Visi pasākuma dalībnieki kopskatā.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Visi pasākuma dalībnieki kopskatā.
  Foto A. Kriviša
Žūrijas darba grupa: skolotāja L. Kokoreviča,
 pagasta bibliotēkas vadītāja A. Griestiņa un pagasta kultūras darba organizatore A. Kriviša.
 
 
Žūrijas darba grupa: skolotāja L.Kokoreviča, darba vadītāja A. Griestiņa un pagasta kultūras darba organizatore A. Kriviša. Foto K. Žeikare
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bērzpilī tikšanās ar Viļakas literātiem 20.02.2012


Bērzpilī tikšanās ar Viļakas literātiem.
Bērzpilī tikšanās ar Viļakas literātiem.
Pasākumu atklāj A.Griestiņa.
Klusuma brīdis, pieminot mūžībā aizgājušo dzejnieci Broņislavu Martuževu. Foto V. Bukšs

Bērzpilī tikšanās ar Viļakas literātiem.
Bērzpilī tikšanās ar Viļakas literātiem.
Fragmentus no literārajiem darbiem lasa Bērzpils saieta nama saimniece A. Kriviša.
Vārds dots Viļakas literātiem. Runā rakstniece Santa Mežābele. Foto V. Bukšs
Bērzpilī tikšanās ar Viļakas literātiem.
Bērzpilī tikšanās ar Viļakas literātiem.
Dzeju lasa Rutta Jeromāne. Foto V. Bukšs
Viļakas kolēģes pieredzes apmaiņā Bērzpils pagasta bibliotēkā.
 

"Bērnu žūrijas - 2010" noslēguma pasākums. 30.03.2011


\\

"Bērnu žūrijas - 2010" dalībnieki, darba grupas vadītāja A. Griestiņa un skolotāja L. Kokoreviča. Foto A. Kriviša

 

Balvu CB ciemojas Bērzpils novadnieces - R. Zvejniece un M. Šperberga


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bērzpils jauniešu tikšanās ar Sv. Ģimenes klostera māsām karmelītēm.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tikšanās ar Sv. Ģimenes klostera māsām karmelītēm Konsuelu un Edīti.


Pieaugušo tikšanās ar klostera māsām
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tikšanās Balvu CB ar Bērzpils novadniekiem - L. Apšenieci - Akulu un P. Akulu.


Tikšanās Balvu CB ar Bērzpils novadniekiem - L. Apšenieci - Akulu un P. Akulu
Pasākuma dalībnieki - esošie un bijušie bērzpilieši ar novadniekiem
Novadniekus uzrunā A. Griestiņa, Bērzpils pagasta bibliotēkas vadītāja.
Pasākuma dalībnieki - esošie un bijušie bērzpilieši ar novadniekiem. Foto A. Kriviša
 

"Bērnu žūrijas - 2009" noslēguma pasākums. 04.03.2010


\
\
\  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   Foto A. Kriviša
 
 

Tikšanās ar Barikāžu dalībniekiem, tautfrontiešiem.


Tikšanās dalībnieki pasākuma laikā
Tikšanās dalībnieki no Zinas skatu punkta
Tautfrontieši pasākuma laikā.
Tikšanās dalībnieki no Zinas skatu punkta. Foto Z. Logina
Novadpētniecības literatūras un materiālu izstāde.
Novadpētniecības materiālu popularizēšana februāra izstādēs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tikšanās ar Nabadzīgā Bērna Jēzus māsu kongregācijas Rēzeknes klostera māsu Leoniju.

Tikšanās ar Nabadzīgā Bērna Jēzus māsu kongregācijas Rēzeknes klostera māsu Leoniju.
Tikšānās ar Nabadzīgā Bērna Jēzus māsu kongregācijas Rēzeknes klostera māsu Leoniju.
Māsa Leonija un Bēržu draudzes prāvests O. Misjūns.
Māsa Leonija labprāt nobildējās ar sarunas dalībniekiem. Foto A. Sideļnika
 

Tikšanās bibliotēkā ar novadnieci Zinaīdu Loginu (28.10.2009.)

Tikšanās ar novadnieci Zinaīdu Loginu (28.10.2009.)

Z.Logina kopā ar savu skolotāju J.Vaskinoviču

Z.Logina ar pasākuma apmeklētājiem
Z. Logina kopā ar savu skolotāju J. Vaskinoviču.
Z. Logina ar pasākuma apmeklētājiem.