Bērzpils bibliotēka

2011

Folkloras vākuma konkursa Apleicīne noslēguma pasākums Balvu CB

28.12.2011

Folkloras vākuma konkursa Apleicīne noslēguma pasākums Balvu CB 28.12.2011

Folkloras vākuma konkursa Apleicīne noslēguma pasākums Balvu CB 28.12.2011

 

Balvu novada  svētkos pēc  Atzinības raksta saņemšanas

20.08.2011

 Balvu novada  svētkos pēc  Atzinības raksta saņemšanas

Foto E. Krakope

 

Bibliotēkā ciemojas Latgales televīzija

20.04.2011

Bibliotēkā ciemojas Latgales televīzija 20.04.2011

Bibliotēkā ciemojas Latgales televīzija 20.04.2011

Bibliotēkā ciemojas Latgales televīzija 20.04.2011

Bibliotēkā ciemojas Latgales televīzija 20.04.2011

 

Pagasta bibliotekārs - Gaismas nesējs Latgales reģionā

13.04.2011

Pagasta bibliotekārs - Gaismas nesējs Latgales reģionā 13.04.2011

Pagasta bibliotekārs - Gaismas nesējs Latgales reģionā 13.04.2011

Pagasta bibliotekārs - Gaismas nesējs Latgales reģionā 13.04.2011

Pagasta bibliotekārs - Gaismas nesējs Latgales reģionā 13.04.2011

 

"Bērnu žūrijas - 2010" noslēguma pasākums

30.03.2011

Bērnu žūrijas - 2010 noslēguma pasākums. 30.03.2011

Bērnu žūrijas - 2010 dalībnieki,
 darba grupas vadītāja A. Griestiņa un skolotāja L. Kokoreviča.

"Bērnu žūrijas - 2010" dalībnieki, darba grupas vadītāja A. Griestiņa un skolotāja L. Kokoreviča. Foto A. Kriviša

 

Balvu CB ciemojas Bērzpils novadnieces - R. Zvejniece un M. Šperberga

24.03.2011

Mārīte un Rasma pasākuma laikā

Atmiņās dalās Rasma

Stāsta Mārīte

 

Bērzpils jauniešu tikšanās ar Sv. Ģimenes klostera māsām karmelītēm

02.03.2011

Bērzpils jauniešu tikšanās ar Sv. Ģimenes klostera māsām karmelītēm.

 

Tikšanās ar Sv. Ģimenes klostera māsām karmelītēm Konsuelu un Edīti

02.03.2011

Tikšanās ar Sv. Ģimenes klostera māsām karmelītēm Konsuelu un Edīti.

 

Tikšanās Balvu CB ar Bērzpils novadniekiem - L. Apšenieci - Akulu un P. Akulu

13.01.2011

Novadniekus uzrunā A. Griestiņa,
 Bērzpils pagasta bibliotēkas vadītāja.

Leontīne un Pēteris ar audzinātāju Bērzpils vidusskolā- J.Vaskinoviču

Pasākuma dalībnieki - esošie un bijušie bērzpilieši ar novadniekiem.

Novadniekus uzrunā A. Griestiņa, Bērzpils pagasta bibliotēkas vadītāja.

Pasākuma dalībnieki - esošie un bijušie bērzpilieši ar novadniekiem. Foto A. Kriviša