Bērzpils bibliotēka

Par bibliotēku

Bērzpils pagasta bibliotēka dibināta 1946. gadā.

2005. gadā bibliotēka pārcelta uz izremontētām, bibliotēkas vajadzībām pielāgotām, gaišām telpām dzīvokļu mājā.

No 2009. gada 1. septembra bibliotēka darbojas kā Balvu CB filiālbibliotēka.

No 2021.gada 1.jūlija pēc teritoriālās reformas, kad Balvu novadam pievienoja Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadus, bibliotēka saucas Bērzpils bibliotēka, ir Balvu Centrālās bibliotēkas struktūrvienība.

Bibliotēka piedāvā apmeklētājiem plašu daiļliteratūras, nozaru un uzziņu literatūras krājumu. Novadpētniecības plauktā atrodas grāmatas un novadpētniecības materiālu mapes ( kopskaitā ap 115 ), kurās ir daudz ziņu par Bērzpili un bērzpiliešiem.
Lielisks uzziņu un informācijas avots ir tematiskās mapes.

I pusgadam 2022. gadā abonēti 14 preses izdevumi, ko bibliotēka piedāvā saviem apmeklētājiem uz vietas lasīšanai un līdzi ņemšanai.

Bibliotēkā darbojas 4 datori, tai skaitā apmeklētājiem – 3, krāsu un melnbaltā multifunkcionālā iekārta, printeris, skeneris. Apmeklētājiem tiek sniegti maksas - kopēšanas, skenēšanas, drukāšanas - pakalpojumi.

Bibliotēkā pieejamas tiešsaistes abonētās datu bāzes www.letonika.lv un www.news.lv. SIA Lursoft datu bāze "Laikrakstu bibliotēka" www.news.lv satur Latvijas centrālo un vietējo perodisko izdevumu pilntekstu publikācijas no 1994. gada un "Latvijas Vēstnesis" - no 2000. gada, aktuālās ziņas un preses apskatus, kā arī ziņu aģentūras BNS ziņas. Portāla Bibliotēkas sadaļa papildināta ar interneta vietnes Vesels.lv publikācijām. Pieejama arī Normatīvo aktu Informācijas sistēma LATLEX.

Pieejamas LNB (www.lnb.lv) datu bāzes :

Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka www.periodika.lv - Latvijā izdoto laikrakstu un žurnālu pilnie teksti;
lndb.lv - kultūrvēsturiskasgrāmatas digitālā formā;
kartes.lndb.lv - vēsturisko karšu pārlūkošana;
"Zudusī Latvija" - digitalizēti attēli un informācija par zudušām un izmaiņu skartām Latvijas kultūirvēsturiskām vērtībām;
www.lasamkoks.lv - elektroniskā bibliotēka bērniem;
"Latviešu Dziesmu svētki ( 1864-1940 )" - materiāli par Dziesmu svētkiem u.c.

Pieejami Balvu CB veidotie elektroniskais katalogs un kultūrvēstures datubāze www.balvurcb.lv/kb

Tiešsaistē pieejams e-mācību kurss "Mans draugs dators" sākumskolas vecuma bērniem.

Bibliotēkas apmeklētājiem ir iespēja piedalīties bibliotēkas organizētajos pasākumos: literārajās un tematiskajās pēcpusdienās, tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, jauno grāmatu dienās, bērniem papildus – Bērnu žūrijas pasākumos ( no 2003. gada ) u.c.