Bērzpils bibliotēka

2023

Foto

Meteņi. 21.02.2023.
Foto: I. Lazdiņa, E. Raciborska, I. Raciborska L. Kubaka

Foto

Vainagu pīšanas pēcpudiena.20.06.2023.
Foto E.Raciborska A.Kriviša

Foto

Piemiņas plāksnes atklāšana novadniekam ģenerālim K.Olekšam Cēsu instruktoru skolā. 16.06.2023.
Foto: B.Bogdane

Foto

21.07.2023. Absolventu izlaidums -LNB/Kompetenču attīstības centrs - profesionālās pilnveides izglītības programma ''Bibliotēku zinību pamati''. P6 grupa.

Foto

No akcijas veltītas Starptautiskajai draudzības dienai 30.07.23.
Iesūtīja Z.Mežale, I.Kalniņa, B.Bogdane, I.Lazdiņa

Foto

13.09.23. Foto no Dzejas darbnīcas.
Foto: A.Kriviša, I.Stepāne, L.Kokoreviča