Bērzpils bibliotēka

2023

Foto

Meteņi. 21.02.2023.
Foto: I. Lazdiņa, E. Raciborska, I. Raciborska L. Kubaka

Foto

Vainagu pīšanas pēcpudiena.20.06.2023.
Foto E.Raciborska A.Kriviša

Foto

Piemiņas plāksnes atklāšana novadniekam ģenerālim K.Olekšam Cēsu instruktoru skolā. 16.06.2023.
Foto: B.Bogdane

Foto

21.07.2023. Absolventu izlaidums -LNB/Kompetenču attīstības centrs - profesionālās pilnveides izglītības programma ''Bibliotēku zinību pamati''. P6 grupa.

Foto

No akcijas veltītas Starptautiskajai draudzības dienai 30.07.23.
Iesūtīja Z.Mežale, I.Kalniņa, B.Bogdane, I.Lazdiņa

Foto

13.09.23. Foto no Dzejas darbnīcas.
Foto: A.Kriviša, I.Stepāne, L.Kokoreviča

Foto

Jumīšu bildes no foto konkursa ''Vai šogad mērīsimies Jumīšiem'' 29.09.2023.
Foto autori: Mairita Rakstiņa, Arnita Rakstiņa, Astrīda Diča, Alla  Zelča, Natālija Seņka, Aurēlija Plūme, Lilita Martuzāne

Foto

Lasām grāmatiņu! 05.10.2023. Foto V.Žeikare, A.Kriviša

Foto

Mārtiņdienas priekšvakarā bibliotēkas ciemiņi Bērzpils pamatskolas piecgadnieki un sešgadnieki. 09.11.2023.
Foto V. Žeikare, A.Kriviša

Foto

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa 2023
Rīta stunda17.11.2023
Foto:A.Kriviša

Foto

Lasām kopā grāmatiņu! 08.12.23.
Bērzpils pamatskolas 2. un 4.klase, audzinātāja Ināra.
Foto: A. Kriviša

Foto

Foto no tikšanās ar rūķi Laimnesi. 21.12.2023.
Foto: A. Kriviša, V. Žeikare